Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 25

Yttre beskrivning: Mått saknas, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 0,9 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 25 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 25
Zon 1B
Referensnummer 36855_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147758_HST Ben, 148436_HST Ben, 448519_HST Kam, 448521_HST Kärl, 525147_HST Kärl