Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 114

Yttre beskrivning: Diameter 6,3 meter, Höjd 1,05 meter, Yttre gravskick: Hög

Arkeologisk kontext 114 Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 114
Zon 1B
Referensnummer 36941_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Delar 114A Brandgrav, 114B Skelettgrav
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147441_HST Ben, 147471_HST Ben, 147722_HST Ben, 147958_HST Ben, 147973_HST Ben, 147977_HST Ben, 147978_HST Ben