Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 735

Yttre beskrivning: Diameter 13,2 meter, Höjd 2,1 meter, Inre beskrivning: Kammare, 2,3 × 1,7 meter, Djup 1,7 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Kammargrav

Arkeologisk kontext 735 Kammargrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 735
Zon 1C
Referensnummer 37232_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 107524_HST Bjällra, 107526_HST skälla, 145576_HST Kärl, 452174_HST Kniv, 452176_HST Remsölja, 452180_HST Bälte, 452182_HST Spjut, 476742_HST Ringnål, 476756_HST Svärd Petersen Y, 476787_HST vapenkniv/vapenknivslida, 476807_HST Rundsköld, 476817_HST Oval spännbuckla P51, 476888_HST Silverfoliepärla, 476940_HST bygelsax, 476947_HST pincett/nål, 476961_HST Örslev, 476975_HST Kedja, 476978_HST Hängbryne, 476983_HST Ränna, 476988_HST Spegel, 477164_HST Mynthänge, 477182_HST kniv/knivslida, 477190_HST kniv/knivslida, 477200_HST gaffelformat föremål, 477205_HST Bipolär vikt, 477210_HST Bipolär vikt, 477212_HST Bipolär vikt, 477214_HST Bipolär vikt, 477218_HST Bipolär vikt, 477222_HST Bipolär vikt, 477235_HST Fragment, 477252_HST Spik, 477257_HST skobrodd, 477273_HST skobrodd, 477274_HST Kniv, 477276_HST Eldslagningsflinta, 477305_HST Skrin, 477310_HST Kärl, 477314_HST Betsel, 477315_HST Betsel, 477364_HST Stigbygel, 477368_HST Hästbrodd, 477450_HST Järnfragment, 477484_HST Remdelare, 477516_HST Järnfragment, 477518_HST Tånge, 477520_HST Skaft, 477523_HST Fragment, 477527_HST Fragment, 477534_HST Fragment, 477542_HST Fragment, 610812_HST Oval spännbuckla P51, 615555_HST Ben, 615595_HST Ben, 616473_HST Fragment, 616478_HST Fragment, 616479_HST brickband, 616536_HST Fragment, 616538_HST Fragment, 616550_HST Fragment, 617928_HST Fragment, 617934_HST Fragment, 617948_HST broderad hjort, 617959_HST Fragment, 617972_HST Fragment, 617973_HST brickband, 617979_HST Fragment, 617997_HST Fragment