Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 974

Yttre beskrivning: Två stora stenar synliga i markytan, Inre beskrivning: Grop, 2 × 1,3 meter, Djup 1,1 meter, Yttre gravskick: Flatmarksgrav, Inre gravskick: Kammargrav

Arkeologisk kontext 974 Kammargrav, Grav, Flatmarksgrav
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Man, [unr]: Bj 974
Zon 1A
Referensnummer 37446_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 148157_HST Ben, 614522_HST Kam, 614523_HST Rund vikt, 614524_HST Nyckel, 614525_HST Pilspets, 614526_HST Ringspänne