Foto: Faith-Ell, Harald, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 70

Yttre beskrivning: Diameter 11,7 meter, Höjd 1,2 meter, Inre beskrivning: 1 kistgrav med 12 kistspikar och 1 Brandlager, 1,8 × 0,6., Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav, Skelettgrav

Arkeologisk kontext 70 Brandgrav, Skelettgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering Sammanbygd med Bj 77., [unr]: Bj 70
Zon 1E
Referensnummer 36897_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147079_HST Ben, 148423_HST Ben, 461115_HST Spik, 461116_HST Kniv, 461127_HST Föremål, 461131_HST Hängbryne, 461133_HST Föremål, 461891_HST Kam