Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1067

Inre beskrivning: Kista, 2 × 0,6 meter, Yttre gravskick: Flatmarksgrav, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 1067 Kistgrav, Grav, Flatmarksgrav
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Kvinna, [unr]: Bj 1067
Zon 1A
Referensnummer 37105_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 107683_HST Enkelkam, 148589_HST Ben, 148590_HST Ben, 148591_HST Ben, 148592_HST Ben, 148593_HST Ben, 148594_HST Ben, 447532_HST Spänne, 447848_HST Dosformigt spänne, 447858_HST Kistspik, 548332_HST Oval spännbuckla P52, 548340_HST Silverfoliepärla, 548344_HST kniv/knivslida, 548352_HST bygelsax, 548354_HST Isbrodd, 548358_HST pil/isbrodd, 548360_HST Nålhus