Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 766

Yttre beskrivning: Uppgift saknas, Inre beskrivning: Grop, Yttre gravskick: Obekant yttre gravskick, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 766 Kistgrav, Grav, Obekant yttre gravskick
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 766
Zon 1C
Referensnummer 37262_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 526720_HST Kärl, 561827_HST Kistspik, 561829_HST Kniv, 561831_HST Pärla