Foto: Stolpe, Hjalmar, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Arkeologisk, kontext

Bj 1153

Yttre beskrivning: Höjd 0,6 meter, Inre beskrivning: Brandlager, 1,8 × 1,5 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 1153 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 1153
Zon 1B
Referensnummer 37176_U
Undersökningsår 1888
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U