Bj 852

Yttre beskrivning: Ej synlig ovan mark, Inre beskrivning: Grop, 1,8 × 0,7 meter, Djup 0,8 meter, Yttre gravskick: Flatmarksgrav, Inre gravskick: Skelettgrav

Arkeologisk kontext 852 Skelettgrav, Grav, Flatmarksgrav
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 852
Zon 1B
Referensnummer 37333_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 528654_HST Kniv