Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1069

Inre beskrivning: Grop, 1,9 × 0,6 meter, Djup 0,8 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Skelettgrav

Arkeologisk kontext 1069 Skelettgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Man, [unr]: Bj 1069
Zon 1A
Referensnummer 37107_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 548369_HST Spjut, 548501_HST pil/pilkoger, 548519_HST Kniv, 548526_HST Föremål, 548529_HST Hängbryne, 548534_HST Remsölja, 548555_HST Sten, 548564_HST Föremål