Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 976

Yttre beskrivning: Två stenar synliga i markytan, Inre beskrivning: Grop, 2,3 × 1 meter, Djup 0,7 meter, Yttre gravskick: Flatmarksgrav, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 976 Kistgrav, Grav, Flatmarksgrav
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Man, [unr]: Bj 976
Zon 1A
Referensnummer 37448_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 610910_HST spiral, 614604_HST Kistspik, 616549_HST brickband, 616598_HST Fragment, 622077_HST Ringnål, 622078_HST Vikt, 622079_HST Kniv