Upphov: Myrin, Ola, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Oval spännbuckla

Enskalig mindre ovalspänne. Ornamentik påminnande om vendelstil d och broa-stil. Nål av järn i 2 delar ligger i separat ask.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
 • Oval spännbuckla
 • Enskalig spännbuckla
 • Spänne
Kategori
 • Dräkttillbehör
 • Dräkt och personlig utrustning
 • Arkeologisk samling
Material
Cu-legering
Storlek
 • Bredd 30 mm
 • Längd 68 mm
 • Längd 68 mm
 • Bredd 30 mm
 • Längd 67 mm
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Stil
 • Broastil
 • Vendelstil D
Föremålsnummer
39381_HST
Andra nummer
 • Undernummer: A8
 • Fyndnummer: 28
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1977
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Undersökare
Tillhörande texter
Typ
Föremålsskylt
Titel
Ovalspänne
Källa
Till utställningen Vikingarnas värld på Historiska museet
Datum
2021-06-24
Text
Enskaligt ovalspänne av brons. Ornamentiken är en blandform av Broa-stil och Vendel-stil D. Nål och nålfäste av järn på undersidan är intakta. Gravfynd från Gesala, Romfartuna socken, Västmanland.