Upphov: Myrin, Ola, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Broabetslet

Betselbeslag - monterade

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Betselbeslag
  • Beslag
Kategori
Transport och samfärdsel
Material
Guld
Teknik
Förgyllning
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
107213_HST
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1899
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Delar
Tillhörande texter
Typ
Föremålsskylt
Titel
Betsel
Källa
Till utställningen Vikingarnas värld på Historiska museet
Datum
2021-06-24
Text
Praktfullt hästbetsel av 21 olikformade förgyllda och rikt ornerade bronsbeslag, monterade på en läderrem samt ett tillhörande, komplett bett av järn. Av de förgyllda beslagen utmärker sig fem. De är reliefornerade i en gripdjursstil som efter fyndplatsen benämns "Broa-stil". Tre av dem är rektangulära med djurhuvuden i överkanterna, de andra två är utformade som profilerade drakhuvuden. Gravfynd från Broa, Gotland.