Föremål

Preussiska Kronorden

Vitemaljerat mantuakors av guld, 2 mm från kanten en smal guldlinje. Svagt välvd medaljong av guld, därpå i relief en kunglig krona. Runtom en blåemaljerad ring, frakturtext av guld: "GOTT MITT UNS". Frånsidans medaljong av guld, svagt välvd, därpå i relief namnchiffer WR, runtom en blåemaljerad ring med guldtext, fraktur: "Den 18 October 1861". På medaljongens kant stämplat: "WILM". På den övre korsarmen en ring, däri fäst spiralformig bandringav guld.

Storlek
  • 56
  • 52
  • 20
Antal 1
Datering 1903
Inskription
  • GOTT MIT UNS
  • WILM Den 18 October 1861
Föremålsnummer 1703_LRK