Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Preussiska Kronorden

Vitemaljerat mantuakors av guld, 2 mm från kanten en smal guldlinje. Svagt välvd medaljong av guld, därpå i relief en kunglig krona. Runtom en blåemaljerad ring, frakturtext av guld: "GOTT MITT UNS". Frånsidans medaljong av guld, svagt välvd, därpå i relief namnchiffer WR, runtom en blåemaljerad ring med guldtext, fraktur: "Den 18 October 1861". På medaljongens kant stämplat: "WILM". På den övre korsarmen en ring, däri fäst spiralformig bandringav guld.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Ordenstecken
Kategori Ordenstecken
Material Guld, Emalj
Storlek Höjd 56 mm, Bredd 52 mm, Vikt 20 g
Antal 1
Datering 1903
Tillverkningsplats Preussen
Tidigare ägare Ägare: Hedin, Sven, Givare: Sven Hedins arvingar
Inskription Signatur/Påskrift: GOTT MIT UNS, Signatur/Påskrift: WILM Den 18 October 1861
Föremålsnummer 1703_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 53:14:a