Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Flintlåsbössa, av grekisk typ, pipa signerad F.a C.o Paris Torchio, Brescia, lås F. C Paris, ca 1840.

Rund, slätborrad pipa av stål med längsgående, plan ribba. Kammarstycket ciselerat på ovansidan med dekor i form av en maskaron i hög relief, omgiven av blad och bladornament, i maskaronens näsa en siktskåra. På blommorna påslaget guld. Orneringen avslutas med graverade bladornament. På ribban längs ryggen graverat: "F.a C.o Paris. Torchio". Mynningen något vidgad med vulst runtom. På svansskruvbladet graverat, treflikigt blad. Riktmedel: På bakersta pipbandet ett ciselerat ståndsikte av försilvrad koppar. Fästning: Fem pipband av mässing, på ovansidan breda, konturerade och graverade. Flintlås av stål. Välvt låsbleck med graverad dekor runt kanten, framför hanen: "F C Paris", därovanför kunglig krona och grekiskt ord: "alemema"(?). Välvd, s-formig hane, hankropp och skruv med graverad dekor. Lös överkäke, graverad på ovansidan. Graverad hangren. Päronformig käkskruv. Fängpanna med vattenpanna och fals. Räfflat eldstål med åsad baksida med graverad volut- och bladdekor. Utvändigt batterifjäder, något graverad, rullad mot fängpannan. På insidan av låsblecket graverat: "1840". Slagfjäder, nöt med hel- och halvspänn, studel och stångarm blånerade. Fästning: Två låsskruvar och en krysskruv av stål. Genombruten avtryckare av stål. Brun helstock av trä, smal kolv, nedåtsvängd i båge, bakåt vidgad till fiskstjärt, rektangulärt tvärsnitt. Bakplåt, kolvryggen, undersidan samt kolvnacken och partiet runt låset beslaget med mässingsplåt med graverade volutrankor och bladornament. På vänster sida graverat 1840 samt grekiskt ord "chasame"(?). Beslaget går från kolvnacken ned i konturerade flikar på kolvens sidor. Mässingsblecket på några ställen genombrutet så att en botten av tenn framträder. Kolven i övrigt inlagd med våg- och sicksacklinjer av tenn. På kolvens sidor två ciselerade och genombrutna rosetter av försilvrad koppar. Framstockens främre del beslagen med mässingsbleck med graverad bård. Skålformig varbygel av mässing med graverad dekor. Två byglar av försilvrad mässing för gehäng. Tillbehör: Laddstock av stål (fastrostad) med svarvad ände.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Flintlåsbössa
Kategori Bössor
Material
 • Trä
 • Tenn
 • Stål
 • Mässing
 • Koppar
Storlek
 • Vikt 2970 g
 • kaliber 17 mm
 • Höjd 120 mm
 • Längd 965 mm (pipa)
 • Längd 1331 mm
Teknik
 • ciselering
 • gravering
 • försilvring
 • Påslagning
Antal 1
Datering
 • 1770
 • 1770-01-01 – 1840-01-01

1770-1840 cirka

Tillverkningsplats
Tillverkare Paris Torchio Fa Co (Tillverkare)
Tidigare ägare Karl XV av Sverige-Norge
Inskription
 • Signatur/Påskrift: F.a C.o Paris. Torchio
 • Signatur/Påskrift: F C Paris
 • Signatur/Påskrift: alemema
Föremålsnummer 7715_LRK
Andra nummer Nr 1867: 4333
Litteratur
 • Firearms of the Royal Armouries II, Drejholt, 2007, katalog: KXV: 5 (Drejholt, Nils)
 • Vägledning för besökande 1921, Livrustkammaren och därmed förenade samlingar, katalog: 1037
 • Underdånig berättelse angående emottagandet för statens räkning af de utaf Hans Maj;t konung Carl XV till staten testamenterade samlingar af konstverk, vapen och andra föremål : Afgifven den 14 aug. 1873 af t.f. intendenten vid Nationalmuseum., Sander, 1873 (Sander, Nils Fredrik)
 • Hans Majestät Konung Carl XV:s vapensamling. I Orientaliska samlingen; II . Vesterländska samlingen. Collection d'Armes de sa Majesté le Roi Charles XV. I Section Orientale. II Section Occidentale, Karl XV
Relaterat föremål Samhör med: 17695_LRK