Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Ordenstecken för kommendör av Vasaorden, Sverige, m: 1860.

Vitemaljerat malteserkors av guld, kulor på spetsarna, mellan korsarmarna öppna kronor av guld samt röd och vit emalj. Oval, genombruten medaljong, bestående av vase av guld,omgiven av rödemaljerad ring med guldtext: "GUSTAF . DEN . III . INST . MDCCLXXII". Mellan den övre korsarmens spetsar ett genombrutet bladornament av guld, däri fäst med scharner en kunglig krona av guld samt vit, röd och grön emalj, igenom äpplet draget en spiralformig rund ring, däri fäst en droppformig, öppen bandring av guld.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Ordenstecken
Kategori Ordenstecken
Material Guld, Emalj
Storlek Vikt 28.2 g, Bredd 55 mm, Höjd 80 mm
Antal 1
Datering 1860 (1860 cirka)
Tillverkningsplats Sverige
Tillverkare Carlman, C F (Tillverkare)
Tidigare ägare Ägare: Carl av Sverige , Ägare: Kungl. Maj:ts Orden KMO
Inskription Dekor: kors malteser-, Dekor: vase, Signatur/Påskrift: GUSTAF . DEN . III . INST . MDCCLXXII
Fysiska egenskaper Färg: Vit, Färg: Röd
Föremålsnummer 1886_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 52:17:a