Foto: Hallwylska museet, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Bagaresällskapets i Stockholm välkomma

Delvis förgylld. Åttsidig, profilerad fot med punsad och graverad bandornamentik som går igen på den profilerade cuppan och locket, skaft i form av ett bröd, kallat "schönroggen", gjutna änglar runt livet; på locket en gesäll bärande på ett bröd kallat knusts. (båda brödtyperna avbildade på en skrålåda tillhörande babareämbetet i Stockholm daterad 1679, nu i Nordiska museet). Inskrift "Ao 1725 uti åldermannens Herr Jochim Kammeckers tid och dåwarande bijsittarn hr. Chrisitian Hansson. Michel Sperling Samuel Vritz Antony Rauort dn 24 April blef denna bagarn gesellernas Wälkommen förfärdigat förmeddelst åldermannens omsorg Gesellernas bekostnad och Embetes Samtyke. Bijsittarn hos Geseller Anders Ekhof Jacob Röll Ålt Geseller Jacob Harholts Elias Ryting" - " - Parcel gilt. Octagonal, profiled foot with punched and engraved strapwork reiterated on the profiled cup and lid, stem in the form of a loaf known as "schönroggen", cast angels round the body; on the lid a journeyman carrying a loaf called knust (Both types of bread are depicted on a guild box belonging to the Guild of Bakers, dated 1679 and now in the Nordic Museum). Inscription dated 1725. Formerly the property of the Stockholm Journeyman Baker´s Company.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Välkomma
Kategori Silver och nysilver, 42. XLII Silfver
Material Silver, parcel gilt
Storlek Höjd 46.2 cm
Teknik Graverat, punsat / engraved, punched
Datering 1725
Tillverkningsplats Sverige, Stockholm
Tillverkare Klinck, Friedrich Heinrich (Tillverkare)
Tidigare ägare Säljare: Palm, Carl Ulrik, Ägare: Bagaresällskapet i Stockholm
Föremålsnummer XLII:I:H.b.01._HWY