Föremål

Kärl

Mörkbrun-gråsvart, medelgrov magring

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Kärl
Kategori
Arkeologisk samling
Material
  • A IV
  • Keramik
Storlek
Vikt 2 g
Antal
1
Antal fragment
1
Datering
500 f.Kr. – 1100
Tidsperiod
Järnålder
Föremålsnummer
1308774_HST
Andra nummer
Fyndnummer: 449
Förvärvsnummer
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2004
Fyndplats
Arkeologisk kontext