Föremål

Bildsten

Upphov: Bonnevier, Helena, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Bildsten
  • Gravhäll
Kategori
Byggnadsdetaljer och monument
Material
Kalksten
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Motiv
  • Valknut
  • Triquetra
Inskription
Runor: : roþuisl : aug : farborn : auk : kunborn :
Föremålsnummer
108188_HST
Andra nummer
  • Undernummer: 2
  • Runsignum: G 181
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1907
Fyndplats
Tillhörande texter
Typ
Föremålsskylt
Titel
Bildsten
Källa
Till utställningen Vikingarnas värld på Historiska museet
Datum
2021-06-24
Text
Bildsten med runskrift i ett band längs stenens vågformade överdel. Inskriften lyder: "Rodvisl och Farbjörn och Gunbjörn". Stenens visar åtminstone två scener men sambandet mellan dem är oklart. Överst en inomhusscen där en man och en kvinna sitter i ett högsäte mittemot varandra. Bakom mannen, men utanför rummets väggar, syns evighetssymbolen, en så kallad trikquetra eller valknut. Ytterligare en gestalt närmar sig mannen och överräcker eller tar emot ett spjut. Kvinnan verkar betrakta vad som sker men bakom henne sticker en långhalsad, fågelliknande varelse in sitt huvud och pickar den stående mannen i ryggen. Scenen under avbildar tre mansgestalter, som marscherar på rad och bär på ett spjut, en skära och en klubba eller fackla. Bakom dem syns en cirkelrund figur samt under den något som kan vara en flammande eld eller brasa. En tolkning är att scenerna avbildar en ”lantmäteriförrättning”, kanske vid fullmåne vid vårdagjämningen. Andra har tolkat de tre männen som Oden, Tor och Frej. Men då stenen varit en kantsten till en gravkista – den stora osmyckade delen har varit nedgrävd i jorden – samtidigt som inskriften namnger tre män, är det möjligt att det är just dessa tre som avbildats. Sambandet mellan scenerna återstår dock att lösa. Stenen är funnen på Stånga kyrkogård, Stånga socken, Gotland.