Föremål

Skånehammaren

Upphov: Myrin, Ola, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Torshammare
  • Hänge
Kategori
  • Religion och kult
  • Dräkt och personlig utrustning
Material
Silver
Storlek
Höjd 51 mm
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
106659_HST
Andra nummer
Undernummer: 810
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1895
Förvärvskälla
Kurck, Arvid Fredrik
Fyndplats
Tillhörande texter
Typ
Föremålsskylt
Titel
Hänge
Källa
Till utställningen Vikingarnas värld på Historiska museet
Datum
2021-06-24
Text
Så kallat torshammarhänge i silver. På bäröglan ett rovfågelsansikte med markerad näbb och lätt utstående ögon och markerade ögonbryn. Pannan är ornerad i filigran som övergår i två liggande S-formade bågformer. Sidorna är täckta av små, öppna cirklar som fortsätter ner över skaftet och hammarhuvudet. Hammarhuvudets och skaftets yta har virveldekor i kombination med en glesare filigranornering. Nedtill på skaftet finns ett hålrum som tyder på en infattningssten av glas eller annat material. Hängets baksida är slät men något insjunken. Hänget är ett lösfynd från Skåne, vilket bidragit till att det ibland kallas "Skånehammaren". Vi vet inte hur det hittades, men andra torshammarhängen har varit delar av skatter, det vill säga inte gravfynd. Vi vet inte vem som bar dem eller i vilka sammanhang. Tillverkningsområdet är med stor sannolikhet Sydskandinavien eller möjligen norra Tyskland, andra smycken i ädelmetall med liknande rovfågelshuvuden har hittats där.