Foto: Jens Mohr, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Hjullåsmusköt, Amsterdam 1596.

Rund, slätborrad pipa med åttsidig kammare, avsmalnande mot mynningen där den åter vidgas. Övergången till kammaren markerad med två band, kammarens kanter med hålkälar. Svansskruvplatta med vulst med tvärställda skåror. Rakt, rektangulärt svansskruvblad med sidorna markerade med linjer. På kammarens ovansida stämplar, på överfältet en oval stämpel R R ovanför sköld med bokstäverna I N och otydlig figur (LRK vägl.1921:409), krönt stämpel (Amsterdams kontroll, LRK vägl.1921:296). Dessutom på vardera av de två omgivande fälten stämpel i form av en pistol (LRK vägl.1921:264). Ursprungligen tre häften. Fästning: Pipan fäst med krysskruv underifrån samt ett pipstift i form av en skruv med två lösa, rombiska brickor avstål. Hjullås av tysk typ med plant låsbleck. Utvändigt hjul fäst med ring, fästskruvarna saknas. Fängpanna med låg, rak skärm, lock med rörlig arm avslutad med ett ekollon. Fängpanneskruven liksom virvelsäkringsskruven med volutformigt bleck. Hanen saknas. Hanfjädern som alla fjädrar med fasningar och voluter. Låset utvändigt och invändigt polerat, spridd dekor gjord med snett hållen rörstämpel, på hjulet i form av kors, på hanhalsen som paragraftecken. Fästning: Två låsskruvar. Rak avtryckare med band och kula. Helstock av valnöt, muskötkolv med utskuret tumgrepp, framstock med sluten laddstocksränna. Inläggningar av benlister och graverade benplattor. Träet mörknat (utsatt för värme?). Av bakplåten (ursprungligen fäst med åtta benstift) återstår endast en mindre bit, därpå etikett med påskrivet nr: 1204. En av benskivorna vid kolvänden kvar, geometrisk ornering, för smal för platsen, inskuret jack vid tån, fäst med två benstift. Av de allegoriska figurerna återstår endast rättvisans våg. Två drakar, varav den ena nästan helt fallit bort sedan publikationen 1930. Vid svansskruvbladet återstår en av två benplattor, graverade voluter. Bakom svansskruvbladet benplatta med årtalet: 1596. Sidbleck i form av tre benplattor (fastlimmade) med jaktscen - vildsvinsjakt i skog med beriden jägare och tre pikenerare vid galten. På framstocken två hundar, en hjort, en hund, en hjort och en hare på ena sidan, vända mot mynningen. På den andra tre hundar, en hjort, ett kid och en räv. På kolvens undersida benplatta med en byst av en man i hög hatt med brett brätte. Avtryckarbleckets bakre platta saknas liksom varbygeln.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Hjullåsmusköt
Kategori Musköter
Material Stål, Valnöt, Ben
Storlek Längd 960 mm (pipa)
Teknik gravering, punsning, Inläggning
Antal 1
Datering 1596
Tillverkningsplats Nederländerna, Amsterdam
Tidigare ägare Ägare: Gustav II Adolf av Sverige
Inskription Dekor: räv, Dekor: jaktscen vildsvin ryttare pikene, Dekor: vildsvin jagat av ryttare o pike, Dekor: ryttare o pikenerare jagande vil, Dekor: pikenerare o ryttare jagande vil, Dekor: mansbyst hög hatt m brett brätte, Dekor: drakar, Dekor: hjortar hjortkid, Signatur/Påskrift: Amsterdams vapen (Stöckelnr 1261/6039), Signatur/Påskrift: pistol
Föremålsnummer 11685_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 1204