Upphov: Mohr, Jens, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Hjullåsmusköt, Amsterdam 1596.

Rund, slätborrad pipa med åttsidig kammare, avsmalnande mot mynningen där den åter vidgas. Övergången till kammaren markerad med två band, kammarens kanter med hålkälar. Svansskruvplatta med vulst med tvärställda skåror. Rakt, rektangulärt svansskruvblad med sidorna markerade med linjer. På kammarens ovansida stämplar, på överfältet en oval stämpel R R ovanför sköld med bokstäverna I N och otydlig figur (LRK vägl.1921:409), krönt stämpel (Amsterdams kontroll, LRK vägl.1921:296). Dessutom på vardera av de två omgivande fälten stämpel i form av en pistol (LRK vägl.1921:264). Ursprungligen tre häften. Fästning: Pipan fäst med krysskruv underifrån samt ett pipstift i form av en skruv med två lösa, rombiska brickor avstål. Hjullås av tysk typ med plant låsbleck. Utvändigt hjul fäst med ring, fästskruvarna saknas. Fängpanna med låg, rak skärm, lock med rörlig arm avslutad med ett ekollon. Fängpanneskruven liksom virvelsäkringsskruven med volutformigt bleck. Hanen saknas. Hanfjädern som alla fjädrar med fasningar och voluter. Låset utvändigt och invändigt polerat, spridd dekor gjord med snett hållen rörstämpel, på hjulet i form av kors, på hanhalsen som paragraftecken. Fästning: Två låsskruvar. Rak avtryckare med band och kula. Helstock av valnöt, muskötkolv med utskuret tumgrepp, framstock med sluten laddstocksränna. Inläggningar av benlister och graverade benplattor. Träet mörknat (utsatt för värme?). Av bakplåten (ursprungligen fäst med åtta benstift) återstår endast en mindre bit, därpå etikett med påskrivet nr: 1204. En av benskivorna vid kolvänden kvar, geometrisk ornering, för smal för platsen, inskuret jack vid tån, fäst med två benstift. Av de allegoriska figurerna återstår endast rättvisans våg. Två drakar, varav den ena nästan helt fallit bort sedan publikationen 1930. Vid svansskruvbladet återstår en av två benplattor, graverade voluter. Bakom svansskruvbladet benplatta med årtalet: 1596. Sidbleck i form av tre benplattor (fastlimmade) med jaktscen - vildsvinsjakt i skog med beriden jägare och tre pikenerare vid galten. På framstocken två hundar, en hjort, en hund, en hjort och en hare på ena sidan, vända mot mynningen. På den andra tre hundar, en hjort, ett kid och en räv. På kolvens undersida benplatta med en byst av en man i hög hatt med brett brätte. Avtryckarbleckets bakre platta saknas liksom varbygeln.

Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Hjullåsmusköt
Kategori
Musköter
Material
 • Stål
 • Valnöt
 • Ben
Storlek
 • Höjd 225 mm
 • Vikt 7000 g
 • kaliber 19 mm
 • Längd 960 mm (pipa)
 • Längd 1308 mm
Teknik
 • Gravering
 • Punsning
 • Inläggning
Antal
1
Datering
1596
Tillverkningsplats
Tidigare ägare
Inskription
 • Dekor: räv
 • Dekor: jaktscen vildsvin ryttare pikene
 • Dekor: vildsvin jagat av ryttare o pike
 • Dekor: ryttare o pikenerare jagande vil
 • Dekor: pikenerare o ryttare jagande vil
Föremålsnummer
11685_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 1204
Litteratur
 • Firearms of the Royal Armouries I, Drejholt, 1996, katalog: GIIA: 13 (Drejholt, Nils)
 • Flintlåset : dess uppkomst och utveckling / av Torsten Lenk ; résumé traduit en français par Harald Bohrn ; trad. rev. par O. de Prat, Lenk, 1939 (Lenk, Torsten)
 • Feuerwaffen. Ein waffenhistorisches Handbuch. Bibliothek für Kunst- und Antiquitätenfreunde. Band IX. Ex. A-C., Hoff, 1969
 • Krigsbyte - War-booty, Krigsbyte, 2007, katalog: 1: 11 (Grönhammar, Ann, Zarmén, Carl)
 • Vägledning för besökande 1921, Livrustkammaren och därmed förenade samlingar, katalog: 293
Historisk händelse
Slaget vid Mitau (Krigsbyte)
Relaterat föremål
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1840
Text
4 st Mitauske Bössor med Hjul Lås .... Tid. inv. nr.: 111 Sida: 10 Nr. i föreg. inv.: 111 Anmärkning: Ulriksdal
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
1 mitausk hjullås-bössa utan hane och varbygel, stocken inlagd med ben, med årtalet 1596 vid svansskrufven; en stor del af inläggningen borta, laddstock saknas. Tid. inv. nr.: 1204 Nr. i föreg. inv.: 111
Typ
Äldre inventarium
Datum
1708
Text
Tid. inv. nr.: 139 Sida: 713 Nr. i föreg. inv.: 139 Anmärkning: arkivpostnr ej kollat
Typ
Äldre inventarium
Datum
1655
Text
6 st. Mitouske Store bössor medh Feurlåhs, Stockerne inlagde medh been. Sida: 22 Nr. i föreg. inv.: 82
Typ
Äldre inventarium
Datum
1730
Text
Tid. inv. nr.: 67 Sida: 470 Nr. i föreg. inv.: 139
Typ
Äldre inventarium
Datum
1696
Text
Tid. inv. nr.: 139 Sida: 459 Nr. i föreg. inv.: 8 Anmärkning: arkivpostnr ej kollat
Typ
Äldre inventarium
Datum
1671
Text
Tid. inv. nr.: 8 Sida: 82 Nr. i föreg. inv.: 241
Typ
Äldre inventarium
Titel
Sahl. Konung Gustaf Adolphs
Datum
1748
Text
Sex st Mittouske Bössor med Hiul Lås, Stockarne med Ben inlagde, dock en stor del där af utfallit, samt alla utan Laddstockar - 8 d - 48 i marg. Prot. No. 111 Rubrik: Muscheton Musqvete Hakar och Carbiner Tid. inv. nr.: 67 Sida: 451 Nr. i föreg. inv.: 139
Typ
Äldre inventarium
Datum
1654
Text
Tid. inv. nr.: 110
Typ
Äldre inventarium
Datum
1683
Text
Tid. inv. nr.: 8 Sida: 118 Nr. i föreg. inv.: 8 Anmärkning: arkivpostnr ej kollat
Typ
Äldre inventarium
Titel
Konung Gustav II Adolfs
Datum
1855
Text
4 st Mitauske Bössor med hjullås, bristfälliga stockar med ben inlagde, deraf en stor del bortfallit; utan laddstockar och en utan hane. Rubrik: Bardisaner, Gevär, Pistoler, Sablar, Svärd, Värjor och Putschaner Tid. inv. nr.: 111 Sida: 9 Nr. i föreg. inv.: 111
Typ
Äldre inventarium
Titel
Konung Gustaf Adolf d.II:s
Datum
1850
Text
4 Mitauiske Bössor med do (Hjullås) hvarå på en hanen fattas, bristfällige stockar inlagde med ben deraf mycket utfallet; laddstockar fattas. Rubrik: Carbiner, Fusiler, Hakar, HagelBössor, Mousquetter och Studsare Tid. inv. nr.: 111 Sida: 10 Nr. i föreg. inv.: 111
Typ
Äldre inventarium
Titel
Salig Konung Gustaf Adolphs
Datum
1821
Text
Fyra strycken Mittauske Bössor med Hjul Lås, Ståckarne med Ben inlagde dock en stor del däraf utfallet, samt alla utan Laddståckar Rubrik: Mousquetons, Mousquetter Hakar och Carbiner Tid. inv. nr.: 111 Sida: 337 Nr. i föreg. inv.: 111
Typ
Äldre inventarium
Datum
1803
Text
6 st Mittuske Bössor ,med hjul Lås på h sida - 2 st aflemnad till K. Krigs Coll. d. 14 Maji 1803, Qv A 4 st på 1a häcken Tid. inv. nr.: 111 Sida: 18 Nr. i föreg. inv.: 67 Sida i föreg.inv.: 451 Anmärkning: 2 avlämnade till K. Krigskollegium 1803