Upphov: Mohr, Jens, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Hjullåsmusköt

Rund, slätborrad pipa, pipans bakre tredjedel åttsidig, undersidan grovfilad, fasningskanterna markerade med parallella linjer. Vid pipbasen vulst med ingraverade, tvärgående linjer, vid övergången rund-kantig del två vulster. Svag trumf. Vid mynningen två graverade ringar. På kammarens ovansida stämplar, på överfältet en oval stämpel R R och sköld (LRK vägl.1921:409) samt en krönt stämpel (upp-och nedvänd Amsterdam?). Dessutom på vardera av de två omgivande fälten stämpel i form av en pistol (LRK vägl.1921:264). Riktmedel: V-formigt sikte och knoppkorn av stål. Fästning: Tre häften varav ett saknas. Pipan fäst med krysskruv samt ett pipstift längst bak. Hjullås av tysk typ med plant låsbleck, rundat blad på bakspetsen, rundad inskärning i kanten nedanför hanen. På låsbleckets bakre del stämplel: sköld med D I, tre femuddiga stjärnor en och två samt nertill en liggande månskära. Utvändigt hjul fäst med ring och skruvar kl.3 och 9. Fängpanna fäst med två skruvar, varav den främre saknas, rundad undersida. Fängpannelock med rörlig arm, grepp med svarvad främre del. Hane med balusterformig kropp, rak, fyrsidig hals, trapetsformiga käkar med kraftig tandning, underkäken lös. Käkskruv med fyrsidigt huvud och ändkula. Hanfjäder med fasade sidor, skålning i vinkeln, kort nedre arm. Punsad dekor på hanfjädern, hanfoten, hanhuvud och hals, hjulet, hjulringen och virvelsäkringen. Låsbleckets insida grovfilad, studeln, slagfjädern och stången polerade och volutprydda. Säkring: På bakre delen virvelsäkring med svarvat grepp, fjäder med kortare bakre, övre arm, fasade kanter och skålning i vinkeln. Fästning: Två låsskruvar. Svarvad avtrckare med kulformig ände. Volutprytt avtryckarbleck. Helstock av valnöt, muskötkolv med utskuret tumgrepp, framstock med sluten laddstocksränna. Inläggningar av benlister och graverade benplattor. På kolvens h.sida, övre och nedre fältet: de stora plattorna bortfallna, på övre fältet dock ett bladornament samt en sol med mansansikte. V. sida, övre fältet: kvinnofigur i fotsid klädnad med djur (får?) vid sin h.sida, vid kvinnans fötter graverat årtal: 1596, i övrigt bladrankor. Nedre fältet: bakåtblickande drake med en gång omslagen kropp. Runt kolvens bakkant återstår två av urspr. fem benplattor med rankgravyr. Bakplåt graverad i fält med parallella linjer. Sidbleck med jaktmotiv: fyra män varav en till häst jagande vildsvin, två män beväpnade med lansar, ryttaren med musköt, den fjärde saknas delvis. På sidan om svansskruvbladet plattor med graverade tritoner, skäggprydda med kvinnobröst, bakom svansskruvbladet platta med graverat årtal: 1596. På framstocken under kammaren benplatta med graverade frukter? och blad. På framstockens båda sidor graverade djurbilder, troligen tre hundar, två hjortar och en hare på vardera sidan (skadade, en hare borta på v.sida) samtliga djur springer framåt utom det andra framifrån. Dessutom större runda eller njurformiga inläggningar med gravyr. Varbygel av stål, bakåt utdragen och skålformig, bakre stolpen mot kolven avslutad med snäcka, nederänden i form av kula, bygeln streckornerad.

Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Hjullåsmusköt
Kategori
Musköter
Material
 • Valnöt
 • Stål
 • Ben
Storlek
 • Vikt 8130 g
 • kaliber 19 mm
 • Längd 960 mm (pipa)
 • Längd 1294 mm
Teknik
 • punsning
 • Inläggning
 • gravering
Antal
1
Datering
1596
Tillverkningsplats
Tidigare ägare
Inskription
 • Dekor: hare
 • Dekor: kvinna i fotsid klänning, får(?)
 • Dekor: tritoner m skägg o kvinnobröst
 • Dekor: vildsvin jagat av 4 jägare
 • Dekor: män 2 med lansar jagande vildsvi
Föremålsnummer
11682_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 1207
Litteratur
 • Holländarna och den svenska stormaktens vardande, Fahlström, 1948
 • Flintlåset : dess uppkomst och utveckling / av Torsten Lenk ; résumé traduit en français par Harald Bohrn ; trad. rev. par O. de Prat, Lenk, 1939 (Lenk, Torsten)
 • Feuerwaffen. Ein waffenhistorisches Handbuch. Bibliothek für Kunst- und Antiquitätenfreunde. Band IX. Ex. A-C., Hoff, 1969
 • Musket, Roer & Pistolet : 17e-eeuws wapenhandwerk in de Lage Landen / J.B Kist, J.P Puype, R.B.F Van der Sloot, Kist, 1974
 • Krigsbyte - War-booty, Krigsbyte, 2007, katalog: 1: 11 (Grönhammar, Ann, Zarmén, Carl)
Historisk händelse
Slaget vid Mitau (Krigsbyte)
Relaterat föremål
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
1 do. (mitausk hjullåsbössa) med do. (hane och varbygel) samt årtalet 1596 såväl å kolfven som vid svansskrufven, varbygeln avbruten. Tid. inv. nr.: 1207 Nr. i föreg. inv.: 111
Typ
Äldre inventarium
Titel
Konung Gustav II Adolfs
Datum
1855
Text
4 st Mitauske Bössor med hjullås, bristfälliga stockar med ben inlagde, deraf en stor del bortfallit; utan laddstockar och en utan hane. Rubrik: Bardisaner, Gevär, Pistoler, Sablar, Svärd, Värjor och Putschaner Tid. inv. nr.: 111 Sida: 9 Nr. i föreg. inv.: 111
Typ
Äldre inventarium
Titel
Konung Gustaf Adolf d.II:s
Datum
1850
Text
4 Mitauiske Bössor med do (Hjullås) hvarå på en hanen fattas, bristfällige stockar inlagde med ben deraf mycket utfallet; laddstockar fattas. Rubrik: Carbiner, Fusiler, Hakar, HagelBössor, Mousquetter och Studsare Tid. inv. nr.: 111 Sida: 10 Nr. i föreg. inv.: 111
Typ
Äldre inventarium
Titel
Salig Konung Gustaf Adolphs
Datum
1821
Text
Fyra strycken Mittauske Bössor med Hjul Lås, Ståckarne med Ben inlagde dock en stor del däraf utfallet, samt alla utan Laddståckar Rubrik: Mousquetons, Mousquetter Hakar och Carbiner Tid. inv. nr.: 111 Sida: 337 Nr. i föreg. inv.: 111
Typ
Äldre inventarium
Datum
1803
Text
6 st Mittuske Bössor ,med hjul Lås på h sida - 2 st aflemnad till K. Krigs Coll. d. 14 Maji 1803, Qv A 4 st på 1a häcken Tid. inv. nr.: 111 Sida: 18 Nr. i föreg. inv.: 67 Sida i föreg.inv.: 451 Anmärkning: 2 avlämnade till K. Krigskollegium 1803
Typ
Äldre inventarium
Datum
1696
Text
Tid. inv. nr.: 139 Sida: 459 Nr. i föreg. inv.: 8 Anmärkning: arkivpostnr ej kollat
Typ
Äldre inventarium
Datum
1730
Text
Tid. inv. nr.: 67 Sida: 470 Nr. i föreg. inv.: 139
Typ
Äldre inventarium
Titel
Sahl. Konung Gustaf Adolphs
Datum
1748
Text
Sex st Mittouske Bössor med Hiul Lås, Stockarne med Ben inlagde, dock en stor del där af utfallit, samt alla utan Laddstockar - 8 d - 48 i marg. Prot. No. 111 Rubrik: Muscheton Musqvete Hakar och Carbiner Tid. inv. nr.: 67 Sida: 451 Nr. i föreg. inv.: 139
Typ
Äldre inventarium
Datum
1708
Text
Tid. inv. nr.: 139 Sida: 713 Nr. i föreg. inv.: 139 Anmärkning: arkivpostnr ej kollat
Typ
Äldre inventarium
Datum
1655
Text
6 st. Mitouske Store bössor medh Feurlåhs, Stockerne inlagde medh been. Sida: 22 Nr. i föreg. inv.: 82
Typ
Äldre inventarium
Datum
1671
Text
Tid. inv. nr.: 8 Sida: 82 Nr. i föreg. inv.: 241
Typ
Äldre inventarium
Datum
1683
Text
Tid. inv. nr.: 8 Sida: 118 Nr. i föreg. inv.: 8 Anmärkning: arkivpostnr ej kollat
Typ
Äldre inventarium
Datum
1654
Text
Tid. inv. nr.: 110
Typ
Äldre inventarium
Datum
1840
Text
4 st Mitauske Bössor med Hjul Lås .... Tid. inv. nr.: 111 Sida: 10 Nr. i föreg. inv.: 111 Anmärkning: Ulriksdal