Foto: Jens Mohr, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Hjullåsmusköt

Rund, slätborrad pipa, pipans bakre tredjedel åttsidig, undersidan grovfilad, fasningskanterna markerade med parallella linjer. Vid pipbasen vulst med ingraverade, tvärgående linjer, vid övergången rund-kantig del två vulster. Svag trumf. Vid mynningen två graverade ringar. På kammarens ovansida stämplar, på överfältet en oval stämpel R R och sköld (LRK vägl.1921:409) samt en krönt stämpel (upp-och nedvänd Amsterdam?). Dessutom på vardera av de två omgivande fälten stämpel i form av en pistol (LRK vägl.1921:264). Riktmedel: V-formigt sikte och knoppkorn av stål. Fästning: Tre häften varav ett saknas. Pipan fäst med krysskruv samt ett pipstift längst bak. Hjullås av tysk typ med plant låsbleck, rundat blad på bakspetsen, rundad inskärning i kanten nedanför hanen. På låsbleckets bakre del stämplel: sköld med D I, tre femuddiga stjärnor en och två samt nertill en liggande månskära. Utvändigt hjul fäst med ring och skruvar kl.3 och 9. Fängpanna fäst med två skruvar, varav den främre saknas, rundad undersida. Fängpannelock med rörlig arm, grepp med svarvad främre del. Hane med balusterformig kropp, rak, fyrsidig hals, trapetsformiga käkar med kraftig tandning, underkäken lös. Käkskruv med fyrsidigt huvud och ändkula. Hanfjäder med fasade sidor, skålning i vinkeln, kort nedre arm. Punsad dekor på hanfjädern, hanfoten, hanhuvud och hals, hjulet, hjulringen och virvelsäkringen. Låsbleckets insida grovfilad, studeln, slagfjädern och stången polerade och volutprydda. Säkring: På bakre delen virvelsäkring med svarvat grepp, fjäder med kortare bakre, övre arm, fasade kanter och skålning i vinkeln. Fästning: Två låsskruvar. Svarvad avtrckare med kulformig ände. Volutprytt avtryckarbleck. Helstock av valnöt, muskötkolv med utskuret tumgrepp, framstock med sluten laddstocksränna. Inläggningar av benlister och graverade benplattor. På kolvens h.sida, övre och nedre fältet: de stora plattorna bortfallna, på övre fältet dock ett bladornament samt en sol med mansansikte. V. sida, övre fältet: kvinnofigur i fotsid klädnad med djur (får?) vid sin h.sida, vid kvinnans fötter graverat årtal: 1596, i övrigt bladrankor. Nedre fältet: bakåtblickande drake med en gång omslagen kropp. Runt kolvens bakkant återstår två av urspr. fem benplattor med rankgravyr. Bakplåt graverad i fält med parallella linjer. Sidbleck med jaktmotiv: fyra män varav en till häst jagande vildsvin, två män beväpnade med lansar, ryttaren med musköt, den fjärde saknas delvis. På sidan om svansskruvbladet plattor med graverade tritoner, skäggprydda med kvinnobröst, bakom svansskruvbladet platta med graverat årtal: 1596. På framstocken under kammaren benplatta med graverade frukter? och blad. På framstockens båda sidor graverade djurbilder, troligen tre hundar, två hjortar och en hare på vardera sidan (skadade, en hare borta på v.sida) samtliga djur springer framåt utom det andra framifrån. Dessutom större runda eller njurformiga inläggningar med gravyr. Varbygel av stål, bakåt utdragen och skålformig, bakre stolpen mot kolven avslutad med snäcka, nederänden i form av kula, bygeln streckornerad.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Hjullåsmusköt
Kategori Musköter
Material Valnöt, Stål, Ben
Storlek Längd 960 mm (pipa)
Teknik punsning, Inläggning, gravering
Antal 1
Datering 1596
Tillverkningsplats Nederländerna, Amsterdam
Tidigare ägare Ägare: Gustav II Adolf av Sverige
Inskription Dekor: hare, Dekor: kvinna i fotsid klänning, får(?), Dekor: tritoner m skägg o kvinnobröst, Dekor: vildsvin jagat av 4 jägare, Dekor: män 2 med lansar jagande vildsvi, Dekor: ryttare m musköt jagande vildsvi, Dekor: stjärnor femuddiga, Dekor: sol m mansansikte, Dekor: drake m omslagen kropp, Dekor: pistol, Dekor: hundar, Dekor: jaktscen vildsvin 4 jägare, Dekor: månskära, Dekor: får(?), Dekor: hjortar, Signatur/Påskrift: pistol, Signatur/Påskrift: R R över sköld med I N, Signatur/Påskrift: Amsterdams vapen (Stöckelnr 1261/6039), Signatur/Påskrift: D I, måne o stjärnor, Signatur/Påskrift: D I, måne o stjärnor, Signatur/Påskrift: Amsterdams vapen (Stöckelnr 1261/6039), Signatur/Påskrift: pistol, Signatur/Påskrift: R R över sköld med I N
Föremålsnummer 11682_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 1207