Foto: Jens Mohr, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Hjullåsmusköt

Rund, slätborrad pipa med åttsidig kammare, avsmalnande mot mynningen där den åter vidgas. Övergången till kammaren markerad med två band, kammarens kanter med hålkälar. Svansskruvplatta med vulst med tvärställda skåror. Rakt, rektangulärt svansskruvblad med sidorna markerade med linjer. På kammarens ovansida stämplar, på överfältet en oval stämpel R R ovanför sköld med bokstäverna I N och otydlig figur (LRK vägl.1921:409), krönt stämpel (Amsterdams kontroll, LRK vägl.1921:296). Dessutom på vardera av de två omgivande fälten stämpel i form av en pistol (LRK vägl.1921:264). Fästning: Tre häften. Pipan fäst med krysskruv underifrån samt två pipstift av trä och ett av stål längst fram. Hjullås av tysk typ med plant låsbleck. Utvändigt hjul fäst med ring och skruvar kl. 3 och 9. Fängpanna med låg, rak skärm, lock med rörlig arm avslutad med ett ekollon. Fängpanneskruven liksom virvelsäkringsskruven med lövformigt bleck. Hane med rektangulära käkar, lös underkäke, balusterformig hals, fyrsidigt käkskruvhuvud. Hanfjädern som alla fjädrar med fasningar och voluter. Låset utvändigt och invändigt polerat, spridd dekor gjord med snett hållen rörstämpel, på hjulet i form av kors, på hanhalsen som paragraftecken. Fästning: Två låsskruvar. Rak avtryckare med band och kula. Helstock av valnöt, muskötkolv med utskuret tumgrepp, framstock med sluten laddstocksränna. Inläggningar av benlister och graverade benplattor. På kolven två allegoriska kvinnofigurer, konturskurna och gaverade föreställande freden med lagerkrans, ymnighetshorn och text: PAX, den andra föreställande rättvisan med svärd och våg. Vidare en drake och ett sjöodjur med fisksvans, hästframben och manskropp, krumsvärd och rundsköld. Vid svansskruvbladet två benplattor med kvinnlig resp. manlig "sjöjungfru" samt en benplatta med årtalet: 1596. Sidobleck av fem benbitar som slagit sig och spikats fast, föreställande vargjakt i skog med beriden jägare, pikenerare, fyra hundar på en varg som biter en femte, män blåser horn, två hundar springer mot framstocken. På framstocken saknas de rombiska pipstiftbrickorna. Inläggningar i form av djur, på ena sidan en blodhund, en hund, en räv och en hare som alla springer mot mynningen. På andra sidan en hund, hjort, vildsvin (urfallen) och hund (omvänd) samt en hund och en hare (båda urfallna). Topprörka och näsband av ben med växtdekor. På kolvens undersida en benplatta med en trofégrupp. Avtryckarbleck av ben med voluter och en bakre platta som fallit bort. Bakåt utdragen varbygel, bakre hälften skålformig och nedsvängd vid bakre stolpen, som är inslagen i kolven. Främre stolpen utdragen till ett rombiskt löv, fäst med krysskruven.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Hjullåsmusköt
Kategori Musköter
Material Stål, Valnöt, Ben
Storlek Längd 960 mm (pipa)
Teknik punsning, Inläggning, gravering
Antal 1
Datering 1596, 1596-01-01 – 1596-12-31
Tillverkningsplats Amsterdam, Nederländerna
Tidigare ägare Ägare: Gustav II Adolf av Sverige
Inskription Dekor: krumsvärd o sköld hållna av sjöo, Dekor: räv, Dekor: blodhund, Dekor: hundar vargjakt, Dekor: varg jagad av ryttare pikenerare, Dekor: vildsvin, Dekor: jaktscen vargjakt ryttare pikene, Dekor: rundsköld o krumsvärd sjöodjur, Dekor: Rättvisan - Justitia, Dekor: ekollon, Dekor: pikenerare o ryttare jagande var, Dekor: drake, Dekor: ryttare o pikenerare jagande var, Dekor: tritoner manlig o kvinnlig, Dekor: drake, Dekor: sjöodjur manskropp fiskstjärt ho, Dekor: trofegrupp, Signatur/Påskrift: R R över sköld med I N, Signatur/Påskrift: pistol, Signatur/Påskrift: PAX, Signatur/Påskrift: Amsterdams vapen (Stöckelnr 1261/6039)
Föremålsnummer 11684_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 1206