Foto: Lernestål, Erik, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Hjullåsmusköt

Rund, slätborrad pipa med åttsidig kammare, avsmalnande mot mynningen där den åter vidgas. Övergången till kammaren markerad med två band, kammarens kanter med hålkälar. Svansskruvplatta med vulst med tvärställda skåror. Rakt, rektangulärt svansskruvblad med sidorna markerade med linjer. På kammarens ovansida stämplar, på överfältet en oval stämpel R R ovanför sköld med bokstäverna I N och otydlig figur (LRK vägl.1921:409), krönt stämpel (Amsterdams kontroll, LRK vägl.1921:296). Dessutom på vardera av de två omgivande fälten stämpel i form av en pistol (LRK vägl.1921:264). Fästning: Tre häften. Pipan fäst med krysskruv underifrån samt ett pipstift av stål och ett av trä. Hjullås av tysk typ med plant låsbleck. Utvändigt hjul fäst med ring och skruvar kl. 3 och 9. Fängpanna med låg, rak skärm, lock med rörlig arm avslutad med ett ekollon. Fängpanneskruven liksom virvelsäkringsskruven med lövformigt bleck. Hane med rektangulära käkar, lös underkäke, balusterformig kropp, fyrsidigt käkskruvhuvud och hanhals. Hanfjädern som alla fjädrar med fasningar och voluter. Låset utvändigt och invändigt polerat, spridd dekor gjord med snett hållen rörstämpel, på hjulet i form av kors, på hanhalsen som paragraftecken. Fästning: Två låsskruvar. Rak avtryckare med band och kula. Helstock av valnöt, muskötkolv med utskuret tumgrepp, framstock med sluten laddstocksränna. Inläggningar av benlister och graverade benplattor. De rombiska pipstiftbrickorna saknas. Av bakplåten återstår en bit med geometrisk ornering. Den ena allegoriska firguren (med utsträckta händer) bortfallen. Den kvarvarande i form av en dansande kvinna som klappar i händerna, Guds lamm, ässja med stånghammare och hjärta, text:"PACIENTIA". Vidare två plattor med en välklädd kvinna och en man. Sidbleck av tre benplattor, den mellersta tidigare fastspikad, numera limmad, föreställande björnjakt i skog, beriden jägare, björn som biter en liggande man, fem spjutbärare, varav två blåser i horn, fyra hundar vid björnen och två mot framstocken. På framstocken djurjakt med blodhund, en hund, en hjort och en hund (bortfallen), en hund och en hare som alla springer mot mynningen. På andra sidan en blodhund, ett vildsvin, två hundar (omvända), en hund och en hare. Näsband med växtdekor. På kolvens undersida en benplatta med en byst av en drakhjälmsklädd kvinna (Minerva?). Avtryckarbleck med geometrisk dekor och hål efter den bortbrutna varbygeln (???finns på foto och i beskrivningen!), bakre platta med ett knippe frukt hängande i ögla. Varbygeln utdragen bakåt, bakre hälften skålformig, bakre stolpen fastskruvad med modern skruv, främre stolpen fäst med krysskruven.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Hjullåsmusköt
Kategori Musköter
Material Stål, Valnöt, Ben
Storlek Vikt 5120 g (pipa), Längd 960 mm (pipa)
Teknik punsning, Inläggning, gravering
Antal 1
Datering 1596
Tillverkningsplats Amsterdam, Nederländerna
Tidigare ägare Ägare: Gustav II Adolf av Sverige
Inskription Dekor: hjärta, Dekor: hundar, Dekor: björn anf liggande man ryttare h, Dekor: vildsvin, Dekor: hjort, Dekor: jaktscen björn anf.liggande man, Dekor: ässja o stånghammare, Dekor: man liggande anf.av björn, Dekor: kvinna s dansar o klappar händer, Dekor: Agnus Dei, Dekor: kvinna bröstbild, drakhjälm (Minerva?), Dekor: dansande kvinna, Dekor: hornblåsare, Dekor: björnjakt, Dekor: stånghammar o ässja, Signatur/Påskrift: pistol, Signatur/Påskrift: PACIENTIA, Signatur/Påskrift: R R över sköld med I N, Signatur/Påskrift: Amsterdams vapen (Stöckelnr 1261/6039)
Föremålsnummer 11686_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 1205