Upphov: Lernestål, Erik, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Hjullåsmusköt

Rund, slätborrad pipa med åttsidig kammare, avsmalnande mot mynningen där den åter vidgas. Övergången till kammaren markerad med två band, kammarens kanter med hålkälar. Svansskruvplatta med vulst med tvärställda skåror. Rakt, rektangulärt svansskruvblad med sidorna markerade med linjer. På kammarens ovansida stämplar, på överfältet en oval stämpel R R ovanför sköld med bokstäverna I N och otydlig figur (LRK vägl.1921:409), krönt stämpel (Amsterdams kontroll, LRK vägl.1921:296). Dessutom på vardera av de två omgivande fälten stämpel i form av en pistol (LRK vägl.1921:264). Fästning: Tre häften. Pipan fäst med krysskruv underifrån samt ett pipstift av stål och ett av trä. Hjullås av tysk typ med plant låsbleck. Utvändigt hjul fäst med ring och skruvar kl. 3 och 9. Fängpanna med låg, rak skärm, lock med rörlig arm avslutad med ett ekollon. Fängpanneskruven liksom virvelsäkringsskruven med lövformigt bleck. Hane med rektangulära käkar, lös underkäke, balusterformig kropp, fyrsidigt käkskruvhuvud och hanhals. Hanfjädern som alla fjädrar med fasningar och voluter. Låset utvändigt och invändigt polerat, spridd dekor gjord med snett hållen rörstämpel, på hjulet i form av kors, på hanhalsen som paragraftecken. Fästning: Två låsskruvar. Rak avtryckare med band och kula. Helstock av valnöt, muskötkolv med utskuret tumgrepp, framstock med sluten laddstocksränna. Inläggningar av benlister och graverade benplattor. De rombiska pipstiftbrickorna saknas. Av bakplåten återstår en bit med geometrisk ornering. Den ena allegoriska firguren (med utsträckta händer) bortfallen. Den kvarvarande i form av en dansande kvinna som klappar i händerna, Guds lamm, ässja med stånghammare och hjärta, text:"PACIENTIA". Vidare två plattor med en välklädd kvinna och en man. Sidbleck av tre benplattor, den mellersta tidigare fastspikad, numera limmad, föreställande björnjakt i skog, beriden jägare, björn som biter en liggande man, fem spjutbärare, varav två blåser i horn, fyra hundar vid björnen och två mot framstocken. På framstocken djurjakt med blodhund, en hund, en hjort och en hund (bortfallen), en hund och en hare som alla springer mot mynningen. På andra sidan en blodhund, ett vildsvin, två hundar (omvända), en hund och en hare. Näsband med växtdekor. På kolvens undersida en benplatta med en byst av en drakhjälmsklädd kvinna (Minerva?). Avtryckarbleck med geometrisk dekor och hål efter den bortbrutna varbygeln (???finns på foto och i beskrivningen!), bakre platta med ett knippe frukt hängande i ögla. Varbygeln utdragen bakåt, bakre hälften skålformig, bakre stolpen fastskruvad med modern skruv, främre stolpen fäst med krysskruven.

Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Hjullåsmusköt
Kategori
Musköter
Material
 • Stål
 • Valnöt
 • Ben
Storlek
 • Höjd 243 mm
 • Vikt 5120 g (pipa)
 • Vikt 8730 g
 • kaliber 20 mm
 • Längd 960 mm (pipa)
Teknik
 • Punsning
 • Inläggning
 • Gravering
Antal
1
Datering
1596
Tillverkningsplats
Tidigare ägare
Inskription
 • Dekor: hjärta
 • Dekor: hundar
 • Dekor: björn anf liggande man ryttare h
 • Dekor: vildsvin
 • Dekor: hjort
Föremålsnummer
11686_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 1205
Litteratur
 • Firearms of the Royal Armouries I, Drejholt, 1996, katalog: GIIA: 14 (Drejholt, Nils)
 • Flintlåset : dess uppkomst och utveckling / av Torsten Lenk ; résumé traduit en français par Harald Bohrn ; trad. rev. par O. de Prat, Lenk, 1939 (Lenk, Torsten)
 • Feuerwaffen. Ein waffenhistorisches Handbuch. Bibliothek für Kunst- und Antiquitätenfreunde. Band IX. Ex. A-C., Hoff, 1969
 • Dutch firearms. Edited by Walter A. Stryker, Hoff, Arne, 1978
 • Krigsbyte - War-booty, Krigsbyte, 2007, katalog: 1: 11 (Grönhammar, Ann, Zarmén, Carl)
Historisk händelse
Slaget vid Mitau (Krigsbyte)
Relaterat föremål
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
1 do. (mitausk hjullåsbössa) med hane och varbygel, utan årtal. Tid. inv. nr.: 1205 Nr. i föreg. inv.: 111
Typ
Äldre inventarium
Titel
Konung Gustav II Adolfs
Datum
1855
Text
4 st Mitauske Bössor med hjullås, bristfälliga stockar med ben inlagde, deraf en stor del bortfallit; utan laddstockar och en utan hane. Rubrik: Bardisaner, Gevär, Pistoler, Sablar, Svärd, Värjor och Putschaner Tid. inv. nr.: 111 Sida: 9 Nr. i föreg. inv.: 111
Typ
Äldre inventarium
Titel
Konung Gustaf Adolf d.II:s
Datum
1850
Text
4 Mitauiske Bössor med do (Hjullås) hvarå på en hanen fattas, bristfällige stockar inlagde med ben deraf mycket utfallet; laddstockar fattas. Rubrik: Carbiner, Fusiler, Hakar, HagelBössor, Mousquetter och Studsare Tid. inv. nr.: 111 Sida: 10 Nr. i föreg. inv.: 111
Typ
Äldre inventarium
Titel
Salig Konung Gustaf Adolphs
Datum
1821
Text
Fyra strycken Mittauske Bössor med Hjul Lås, Ståckarne med Ben inlagde dock en stor del däraf utfallet, samt alla utan Laddståckar Rubrik: Mousquetons, Mousquetter Hakar och Carbiner Tid. inv. nr.: 111 Sida: 337 Nr. i föreg. inv.: 111
Typ
Äldre inventarium
Datum
1803
Text
6 st Mittuske Bössor ,med hjul Lås på h sida - 2 st aflemnad till K. Krigs Coll. d. 14 Maji 1803, Qv A 4 st på 1a häcken Tid. inv. nr.: 111 Sida: 18 Nr. i föreg. inv.: 67 Sida i föreg.inv.: 451 Anmärkning: 2 avlämnade till K. Krigskollegium 1803
Typ
Äldre inventarium
Datum
1840
Text
4 st Mitauske Bössor med Hjul Lås .... Tid. inv. nr.: 111 Sida: 10 Nr. i föreg. inv.: 111 Anmärkning: Ulriksdal
Typ
Äldre inventarium
Datum
1696
Text
Tid. inv. nr.: 139 Sida: 459 Nr. i föreg. inv.: 8 Anmärkning: arkivpostnr ej kollat
Typ
Äldre inventarium
Datum
1708
Text
Tid. inv. nr.: 139 Sida: 713 Nr. i föreg. inv.: 139 Anmärkning: arkivpostnr ej kollat
Typ
Äldre inventarium
Datum
1654
Text
Tid. inv. nr.: 110
Typ
Äldre inventarium
Titel
Sahl. Konung Gustaf Adolphs
Datum
1748
Text
Sex st Mittouske Bössor med Hiul Lås, Stockarne med Ben inlagde, dock en stor del där af utfallit, samt alla utan Laddstockar - 8 d - 48 i marg. Prot. No. 111 Rubrik: Muscheton Musqvete Hakar och Carbiner Tid. inv. nr.: 67 Sida: 451 Nr. i föreg. inv.: 139
Typ
Äldre inventarium
Datum
1730
Text
Tid. inv. nr.: 67 Sida: 470 Nr. i föreg. inv.: 139
Typ
Äldre inventarium
Datum
1671
Text
Tid. inv. nr.: 8 Sida: 82 Nr. i föreg. inv.: 241
Typ
Äldre inventarium
Datum
1655
Text
6 st. Mitouske Store bössor medh Feurlåhs, Stockerne inlagde medh been. Sida: 22 Nr. i föreg. inv.: 82
Typ
Äldre inventarium
Datum
1654
Text
Tid. inv. nr.: 110
Typ
Äldre inventarium
Datum
1683
Text
Tid. inv. nr.: 8 Sida: 118 Nr. i föreg. inv.: 8 Anmärkning: arkivpostnr ej kollat