Foto: Lernestål, Erik, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Hjullåsmusköt

Rund, slätborrad pipa med åttsidig kammare, avsmalnande mot mynningen där den åter vidgas. Övergången till kammaren markerad med två band, kammarens kanter med hålkälar. Bakom siktet stämplat: 7. Strax bakom mynningen två graverade linjer löpande runtom pipan. Svansskruvplatta med vulst med tvärställda skåror. Rakt, rektangulärt svansskruvblad med sidorna markerade med linjer. På kammarens ovansida stämplar, på överfältet en oval stämpel R R ovanför sköld med bokstäverna I N och otydlig figur (LRK vägl.1921:409), krönt stämpel (Amsterdams kontroll, LRK vägl.1921:296). Dessutom på vardera av de två omgivande fälten stämpel i form av en pistol (LRK vägl.1921:264). Riktmedel: Sikte och korn av stål. Fästning: Tre häften. Pipan fäst medkrysskruv underifrån samt ett pipstift (mellan) av trä. Hjullås av tysk typ med plant låsbleck. Utvändigt hjul fäst med ring och skruvar kl. 3 och 9. Nedanför hjulet stämpel D I, tre femuddiga stjärnor samt månskära. Fängpanna med låg, rak skärm, lock med rörlig arm avslutad med ett ekollon. Fängpanneskruven liksom virvelsäkringsskruven med lövformigt bleck.Virvelsäkringens tumgrepp ringformigt med liten knopp på ringens sida. Hane med rektangulära käkar, lös underkäke, balusterformig kropp, fyrsidigt käkskruvhuvud och hanhals. Hanfjädern som alla fjädrar med fasningar och voluter. Låset utvändigt och invändigt polerat, spridd dekor gjord med snett hållen rörstämpel, på hjulet i form av kors, på hanhalsen som paragraftecken. Fästning: Två låsskruvar (en saknas). Rakavtryckare med band och kula. Helstock av valnöt, muskötkolv med utskuret tumgrepp, framstock med sluten laddstocksränna. Inläggningar av benlister och graverade benplattor. Inläggningar på stockens h. sida, övre fältet: kvinnofigur med skål i ena handen och remmare(?) vid h.sida. Solskiva med mansansikte. I övrigt bladrankor. Nedre fältet: bakåtblickande drake med en gång omslagen kropp. V.sida, övre fältet: kvinnofigur stående på piedestal med korintiskt kapitäl under v.arm. Bakplåten graverad med bladkrönt sköld. En av ursprungligen fem benplattor vid kolvens bakkant, graverad med volut och linjer. Sidblecket fragmentariskt med jaktmotiv(?): ryttare som avlossar musköt, springande hund samt människa. På v. sida om svansskruvbladet benplata med manlig sjöjungfru med skägg och kvinnobröst. Avtryckarblecket graverat med volut samt skrafferat. Kolvens undersida har större, inlagda blommor och bladrankor. På framstocken urspr. sex djur på vardera sidan. På h.sida: hundar, hjortar samt hare, h.sida: hundar och hjort. Näsbandet graverat med blad och linjer. Varbygeln bakåt utdragen samt skålformig, bakre stolpen spikad vid kolven, stolpen nedåt utdragen i en kula.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Hjullåsmusköt
Kategori Musköter
Material Stål, Valnöt, Ben
Storlek Längd 955 mm (pipa)
Teknik punsning, Inläggning, gravering
Antal 1
Datering 1596
Tillverkningsplats Nederländerna, Amsterdam
Tidigare ägare Ägare: Gustav II Adolf av Sverige
Inskription Dekor: solskiva m mansansikte, Dekor: harar, Dekor: hjortar, Dekor: hundar, Dekor: piedestal o korintiskt kapitel, Dekor: skål o remmare, Dekor: kvinna m piedestal o korintiskt kapitäl, Dekor: pistol, Dekor: kvinna m skål o remmare, Signatur/Påskrift: D I, måne o stjärnor, Signatur/Påskrift: Amsterdams vapen (Stöckelnr 1261/6039), Signatur/Påskrift: pistol, Signatur/Påskrift: R R över sköld med I N
Föremålsnummer 11688_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 07:42