Upphov: Lernestål, Erik, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Hjullåsmusköt

Rund, slätborrad pipa med åttsidig kammare, avsmalnande mot mynningen där den åter vidgas. Övergången till kammaren markerad med två band, kammarens kanter med hålkälar. Bakom siktet stämplat: 7. Strax bakom mynningen två graverade linjer löpande runtom pipan. Svansskruvplatta med vulst med tvärställda skåror. Rakt, rektangulärt svansskruvblad med sidorna markerade med linjer. På kammarens ovansida stämplar, på överfältet en oval stämpel R R ovanför sköld med bokstäverna I N och otydlig figur (LRK vägl.1921:409), krönt stämpel (Amsterdams kontroll, LRK vägl.1921:296). Dessutom på vardera av de två omgivande fälten stämpel i form av en pistol (LRK vägl.1921:264). Riktmedel: Sikte och korn av stål. Fästning: Tre häften. Pipan fäst medkrysskruv underifrån samt ett pipstift (mellan) av trä. Hjullås av tysk typ med plant låsbleck. Utvändigt hjul fäst med ring och skruvar kl. 3 och 9. Nedanför hjulet stämpel D I, tre femuddiga stjärnor samt månskära. Fängpanna med låg, rak skärm, lock med rörlig arm avslutad med ett ekollon. Fängpanneskruven liksom virvelsäkringsskruven med lövformigt bleck.Virvelsäkringens tumgrepp ringformigt med liten knopp på ringens sida. Hane med rektangulära käkar, lös underkäke, balusterformig kropp, fyrsidigt käkskruvhuvud och hanhals. Hanfjädern som alla fjädrar med fasningar och voluter. Låset utvändigt och invändigt polerat, spridd dekor gjord med snett hållen rörstämpel, på hjulet i form av kors, på hanhalsen som paragraftecken. Fästning: Två låsskruvar (en saknas). Rakavtryckare med band och kula. Helstock av valnöt, muskötkolv med utskuret tumgrepp, framstock med sluten laddstocksränna. Inläggningar av benlister och graverade benplattor. Inläggningar på stockens h. sida, övre fältet: kvinnofigur med skål i ena handen och remmare(?) vid h.sida. Solskiva med mansansikte. I övrigt bladrankor. Nedre fältet: bakåtblickande drake med en gång omslagen kropp. V.sida, övre fältet: kvinnofigur stående på piedestal med korintiskt kapitäl under v.arm. Bakplåten graverad med bladkrönt sköld. En av ursprungligen fem benplattor vid kolvens bakkant, graverad med volut och linjer. Sidblecket fragmentariskt med jaktmotiv(?): ryttare som avlossar musköt, springande hund samt människa. På v. sida om svansskruvbladet benplata med manlig sjöjungfru med skägg och kvinnobröst. Avtryckarblecket graverat med volut samt skrafferat. Kolvens undersida har större, inlagda blommor och bladrankor. På framstocken urspr. sex djur på vardera sidan. På h.sida: hundar, hjortar samt hare, h.sida: hundar och hjort. Näsbandet graverat med blad och linjer. Varbygeln bakåt utdragen samt skålformig, bakre stolpen spikad vid kolven, stolpen nedåt utdragen i en kula.

Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Hjullåsmusköt
Kategori
Musköter
Material
 • Stål
 • Valnöt
 • Ben
Storlek
 • Längd 1305 mm
 • Längd 955 mm (pipa)
 • Höjd 224 mm
 • kaliber 19 mm
 • Vikt 7550 g
Teknik
 • punsning
 • Inläggning
 • gravering
Antal
1
Datering
1596
Tillverkningsplats
Tidigare ägare
Inskription
 • Dekor: solskiva m mansansikte
 • Dekor: harar
 • Dekor: hjortar
 • Dekor: hundar
 • Dekor: piedestal o korintiskt kapitel
Föremålsnummer
11688_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 07:42
Litteratur
 • Firearms of the Royal Armouries I, Drejholt, 1996, katalog: GIIA: 16 (Drejholt, Nils)
 • Flintlåset : dess uppkomst och utveckling / av Torsten Lenk ; résumé traduit en français par Harald Bohrn ; trad. rev. par O. de Prat, Lenk, 1939 (Lenk, Torsten)
 • Feuerwaffen. Ein waffenhistorisches Handbuch. Bibliothek für Kunst- und Antiquitätenfreunde. Band IX. Ex. A-C., Hoff, 1969
 • Den äldre Livrustkammaren 1654, Cederström, Rudolf, & Malmborg, Gösta
 • Firearms of the Royal Armouries I, Drejholt, 1996, katalog: GIIA: 16 (Drejholt, Nils)
Historisk händelse
Slaget vid Mitau (Krigsbyte)
Relaterat föremål
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1708
Text
Tid. inv. nr.: 139 Sida: 713 Nr. i föreg. inv.: 139 Anmärkning: arkivpostnr ej kollat
Typ
Äldre inventarium
Datum
1696
Text
Tid. inv. nr.: 139 Sida: 459 Nr. i föreg. inv.: 8 Anmärkning: arkivpostnr ej kollat
Typ
Äldre inventarium
Datum
1683
Text
Tid. inv. nr.: 8 Sida: 118 Nr. i föreg. inv.: 8 Anmärkning: arkivpostnr ej kollat
Typ
Äldre inventarium
Datum
1730
Text
Tid. inv. nr.: 67 Sida: 470 Nr. i föreg. inv.: 139
Typ
Äldre inventarium
Datum
1671
Text
Tid. inv. nr.: 8 Sida: 82 Nr. i föreg. inv.: 241
Typ
Äldre inventarium
Datum
1655
Text
6 st. Mitouske Store bössor medh Feurlåhs, Stockerne inlagde medh been. Sida: 22 Nr. i föreg. inv.: 82
Typ
Äldre inventarium
Titel
Sahl. Konung Gustaf Adolphs
Datum
1748
Text
Sex st Mittouske Bössor med Hiul Lås, Stockarne med Ben inlagde, dock en stor del där af utfallit, samt alla utan Laddstockar - 8 d - 48 i marg. Prot. No. 111 Rubrik: Muscheton Musqvete Hakar och Carbiner Tid. inv. nr.: 67 Sida: 451 Nr. i föreg. inv.: 139
Typ
Äldre inventarium
Datum
1803
Text
6 st Mittuske Bössor ,med hjul Lås på h sida - 2 st aflemnad till K. Krigs Coll. d. 14 Maji 1803, Qv A 4 st på 1a häcken Tid. inv. nr.: 111 Sida: 18 Nr. i föreg. inv.: 67 Sida i föreg.inv.: 451 Anmärkning: 2 avlämnade till K. Krigskollegium 1803