Foto: Jens Mohr, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Flintlåsbössa, Johan Franz Meidinger, Stockholm ca 1750, den graverade dekoren möjligen av Johan Lorentz Weiss, Stockholm (+1754)

Rund, slätborrad, damaskerad pipa av stål, på kammaren en fasad spång, vid pipbasen snäckdekor i två avsatser, den övre förgylld. På kammarens mitt signering i guld: "MEIDINGER" samt tvärsöver spången: "F.A.". Därframför en låga och en blixt, framförspången en orre, allt av guld. Graverat och punsat svansskruvblad med dekor i form av växtornament mot förgylld bakgrund. Kammarens undersida tresidig med fasade kanter. Riktmedel: Liten siktskåra på svansskruvbladet. Spolformigt korn av silver. Fästning: Tre häften. Flintlås med välvt låsbleck, dekor i form av graverade bladornament mot punsad, förgylld bakgrund, nedanför fängpannan blånerad kartusch med guldsignering: "MEIDINGER // STOCKHOLM". S-formig, välvd hane, lös överkäke, lika dekor som på låsblecket på kropp och överkäke. Rund fängpanna med fals. Något välvt eldstål med dekor som på låsblecket. Fästning: Två blånerade låsskruvar. Svagt böjd avtryckare. Brun helstock av valnöt med kolv av fransk typ, snidad bladdekor på kolvens båda sidor, bakom svansskruvbladet, framför varbygeln samt vid spetsrörkan. Näsband av horn, övriga beslag av stål. Bakplåt med tunga med graverad och förgylld växtdekor samt: "No. 11" i guld. Genombrutet sidbleck med bladdekor, blånerat på mitten med en påslagen blomma av guld. Tre rörkor. Genombruten varbygel med snäckformigt, förgyllt ornament, på framarmen en rembygel av stål. Framarmen genombruten, något förgylld och framtill avslutad med en palmett. Mellersta pipstiftet i form av rembygel med skruv.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Flintlåsbössa
Kategori Bössor
Material
 • Valnöt
 • Stål
 • Silver
 • Horn
 • Guld
Storlek
 • kaliber 16 mm
 • Vikt 3040 g
 • Höjd 180 mm
 • Längd 930 mm (pipa)
 • Längd 1300 mm
Teknik
 • gravering
 • Blånering
 • Damaskering
 • Inslagning
 • Påslagning
Antal 1
Datering
 • 1750
 • 1740-01-01 – 1760-01-01

1750 cirka

Tillverkningsplats
Tillverkare
Tidigare ägare
Inskription
 • Dekor: blixt
 • Dekor: eldslåga
 • Dekor: orre
 • Signatur/Påskrift: F A
 • Signatur/Påskrift: MEIDINGER STOCKHOLM
Föremålsnummer 6421_LRK
Andra nummer Nr 1867: 5328
Litteratur
 • Gravören J. L. Weiss och 1700-talets finare gevärstillverkning, Malmborg, 1929, avb. på sida: 2
 • Firearms of the Royal Armouries II, Drejholt, 2007, katalog: KXV: 1000 (Drejholt, Nils)
 • Firearms of the Royal Armouries I, Drejholt, 1996, katalog: FA: 52 (Drejholt, Nils)
 • Livrustkammaren. De kungliga familjernas dräkter, uniformer, rustningar, vapen och vagnar från1500-talet fram till våra, Livrustkammaren, katalog: 42
 • Vägledning för besökande 1921, Livrustkammaren och därmed förenade samlingar, katalog: 956