Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Riddarkors, 1 kl., Vasaorden, Sverige, nuvarande modell.

Vitemaljerat malteserkors av guld, kulor på spetsarna, mellan korsarmarna öppna kronor av guld, på ena sidoarmen stämplar: tre kronor, CFC, 18 K (C F Carlman, Stockholm). Oval, genombruten medaljong med guldvase omgiven av rödemaljerat band, guldtext: "GUSTAF.D.III.MDCCLXXII". Mellan den övre korsarmens spetsar genombrutet guldornamnet, däri fäst med scharner en kunglig krona av guld samt vit, röd och grön emalj, igenom äpplet draget en spiralformig guldring.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Ordenstecken, Riddarkors
Kategori Ordenstecken
Material Guld, Emalj
Storlek Vikt 16 g, Bredd 40 mm, Höjd 66 mm
Antal 1
Datering 1891 (Ca 1891)
Tillverkningsplats Sverige
Tillverkare Carlman, C F (Tillverkare)
Tidigare ägare Ägare: Hedin, Sven, Givare: Kungl. Maj:ts Orden KMO
Inskription Dekor: äpple, Dekor: kronor, öppna, Dekor: vase, Dekor: krona, kunglig, Signatur/Påskrift: GUSTAF.D.III.MDCCLXXII
Fysiska egenskaper Färg: Röd, Färg: Vit, Färg: Grön
Föremålsnummer 582_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 54:16