Foto: Uhrdin, Samuel, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Karabela, Tula, 1700-talets mitt

Fäste av stål. Kavel med ovalt något fasat tvärsnitt i ett med framåtböjd kappa med kantig kontur, ornerat med bladrankor i påslaget guld mot blånerad botten i längsgående bårder och mitt på in- och utsidan ovala medaljonger med blommor omgivna av en lagerkrans, krönt av rosett. Niten på fästets ovansida omgiven av en strålande sol av påslaget guld. Raka parerstänger, total l: 122 mm, med tillplattat kulformiga ändar. Parerstängerna i ett med krysset som är utdraget nedåt och uppåt i styrskenor. Allt av stål, blånerat med påslagna bladrankor och blommor i guld, i mitten oval medaljong med lagerkrans krönt av rosett omgivande blommor. En handrem i form av en snodd av guldtråd och blått silke vars ändar sammanhålles med en utdraget äggformig pompong överspunnen med guldtråd och blått silke, är fäst i kappan och främre parerstången. Klinga av stål, böjd, fint damaskerad, 36 mm bred med 92 mm lång ansats, med två breda, grunda hålkälar, eneggad till spetspartiet som är tvåeggat med en 270 mm lång jelman.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Karabela
Kategori Sablar
Material
 • Stål
 • Guldtråd
 • Silke
 • Guld
Storlek
 • Vikt 990 g
 • Längd 946 mm
 • Bredd 123 mm
 • Längd 819 mm (klinga)
 • Vikt 840 g
Teknik
 • Blånering
 • Damaskering
 • Påslagning
Antal 1
Datering
 • 1740 – 1760
 • 1740-01-01 – 1760-01-01

1700-talets mitt

Tillverkningsplats
Tidigare ägare Karl XV av Sverige-Norge
Föremålsnummer 6969_LRK
Andra nummer Nr 1867: 4356:a
Litteratur
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 161
 • Livrustkammaren. De kungliga familjernas dräkter, uniformer, rustningar, vapen och vagnar från1500-talet fram till våra, Livrustkammaren, katalog: 31
 • Underdånig berättelse angående emottagandet för statens räkning af de utaf Hans Maj;t konung Carl XV till staten testamenterade samlingar af konstverk, vapen och andra föremål : Afgifven den 14 aug. 1873 af t.f. intendenten vid Nationalmuseum., Sander, 1873 (Sander, Nils Fredrik)
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 161
 • White arms of the Royal Armoury., Nordström, 1984, katalog: 161
Relaterat föremål Samhör med: 6970_LRK (Samhörande med nr 6970.)