Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Ordensminiatyrkedja som tillhört konung Gustav V.

Kedja av platta, kvadratiska länkar med graverad rankdekor, mittparti med tredubbla rader länkar. Stämplar på låset: AGB, tre kronor, S:t Erik, W5, 18K (A.G.Björckman, 1865-1909, Stockholm 1875). På kedjan fäst 27 ordensminiatyr. Från h, övre raden: 1 - Serafimerorden, 2 - Svärdsorden, 3 - Nordstjärneorden, 4 - Karl XIII:s orden, 5 - S:t Olavsorden, Norge, 6 - Svarta Örnens orden, Preussen, 7 - Vita Örnens orden, Ryssland, 8 - Röda Örnens orden, Preussen, 9 S:t Alexander Newskiorden, Ryssland, 10 - Annunziataorden, Italien. Mellanraden från h: 11 - tom ring, 12 - medalj, Svenska Jägarförbundet, 13 - Osmaniéorden, Turkiet, 14 - Leopoldsorden, Belgien, 15 - Vendiska Kronans orden, Mecklenburg, 16 - S:t Stefansorden, Österrike-Ungern, 17 - Hederslegionen, Frankrike (endast kransen kvar vid kedjan, tecknet löst), 18 - Kronorden, Würtemberg, 19 - S:t Hubertusorden, Bayern. Nedre raden från h: 20 - S:t Andreasorden, Ryssland, 21 - Elefantorden, Danmark, 22 - S:ta Annaorden, Ryssland, 23 - Tornets och Svärdets orden, Portugal, 25 S:t Stanislausorden, Ryssland, 26 - S:t Karlsorden, Monaco, 27 - Gyllene Lejonets orden, Luxemburg, 28 - Stjärnorden, Rumänien.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning ordensminiatyrkedja
Kategori Ordenstecken
Material
  • Guld
  • Emalj
Storlek
  • Vikt 42 g
  • Bredd 25 mm
  • Längd 270 mm
Antal 1
Datering 1875
Tillverkare
Tidigare ägare
Inskription Signatur/Påskrift: A G B, 18k, 3kr St Erik W5
Föremålsnummer 545_LRK
Andra nummer Nr 1867: 51:389
Relaterat föremål