Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

dolk-yatagan Albanien

Fäste av silver med runt tvärsnitt och en ring 24 mm ovanför klingbasen. Fästets ytterände är kluven med graverade blommor mot punsad bakgrund. Klinga av stål eneggad med plan rygg intill basen, övergår i en smal ås med fasade sidor. På klingbasen finns en genombruten silverplåt med fantasimönster.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Dolk
Kategori Dolkar och knivar
Material
  • Silver
  • Stål
  • Silverplåt
Storlek
  • Längd 373 mm
  • Bredd 21 mm
  • Längd 257 mm (klinga)
  • Bredd 17 mm (klinga)
  • Vikt 140 g
Teknik punsning
Antal 1
Tillverkningsplats Albanien
Tidigare ägare Karl XV av Sverige-Norge
Föremålsnummer 7358_LRK
Andra nummer Nr 1867: 4408:a
Litteratur Underdånig berättelse angående emottagandet för statens räkning af de utaf Hans Maj;t konung Carl XV till staten testamenterade samlingar af konstverk, vapen och andra föremål : Afgifven den 14 aug. 1873 af t.f. intendenten vid Nationalmuseum., Sander, 1873 (Sander, Nils Fredrik)
Relaterat föremål 7357_LRK