Upphov: Myrin, Ola, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Torshammarring

Museum Historiska museet
Föremålsbenämning Torshammarring
Kategori Religion och kult
Material Järn
Antal 1
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 107837_HST
Andra nummer
  • Undernummer: 508:1
  • FID: 107837
Accessionsdatum 2006-06-16
Förvärvsnummer 5208
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Svarta jorden, Fornlämning: L2017:1568, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Undersökare Stolpe, Hjalmar