Upphov: Myrin, Ola, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Helgonbild

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Helgonbild
Material
Silver
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
106838_HST
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
Inlösen
Förvärvsdatum
1851
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Tillhörande texter
Typ
Föremålsskylt
Titel
Helgonbild
Källa
Till utställningen Vikingarnas värld på Historiska museet
Datum
2021-06-24
Text
Liten, rundad silverplatta med ingraverat Kristusporträtt. Möjligen ett bysantinsk arbete. Del av skattfynd från Banda, Eskelshem socken, Gotland.