Upphov: Bonnevier, Helena, Ekonomiska museet - Kungliga myntkabinettet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Mynt

Museum
Ekonomiska museet - Kungliga myntkabinettet
Föremålsbenämning
Mynt
Kategori
  • Mynt
  • Fyndmynt
  • Svenska mynt
Valör
1 penning
Material
Silver
Storlek
  • Vikt 2.29 g
  • Diameter 20.4 mm
Tillverkningsplats
Tillverkare
Föremålsnummer
100039_KMK
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1889
Fyndplats