Föremål

Ben

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Ben
Kategori
  • Osteologisk samling
  • Arkeologisk samling
Material
Ben obränt
Storlek
Vikt 8 g
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
341890_HST
Andra nummer
Fyndnummer: 451
Osteologisk artbedömning
Sus (Svin)
Förvärvsnummer
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2004
Fyndplats
Arkeologisk kontext