Föremål

Ardrestenarna

Upphov: Huber, John-Björn, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Bildsten
Kategori
Byggnadsdetaljer och monument
Material
Bergart
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
44512_HST
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1901
Fyndplats