Föremål

Ordenstecken, militärorden "Loyal Legion", USA.

Vitemaljerat malteserkors av guld, blå kantränder, mellan korsarmarna tre strålar av guld, den mittersta kortast. Medaljong av guld, i mitten rödemaljerat fält, däri av guld en örn med lagerkvist i ena klon, pilknippe i den andra, runtom textring, relieftext: "LEX.REGIT.ARMA.TUENTUR". Medaljongens frånsida: rödemaljerat mittparti, däri av guld en fasces med frygisk mössa, däröver två korsade sablar, spetsarna nedåt och två korslagda lagerkvistar samt halvring av 13 femuddiga stjärnor. Runtom textring, relieftext: "M.O.LOYAL.LEGION.U.S.MDCCCLXV".

Storlek
  • 7
  • 31
Antal 1
Datering 1865
Inskription
  • örn m lagerkvist o pilknippe
  • halvring av 13 5-uddiga stjärnor
  • lagerkvistar, korslagda
  • sablar, korsade
  • frygisk mössa
Föremålsnummer 740_LRK