Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Ordenstecken, militärorden "Loyal Legion", USA.

Vitemaljerat malteserkors av guld, blå kantränder, mellan korsarmarna tre strålar av guld, den mittersta kortast. Medaljong av guld, i mitten rödemaljerat fält, däri av guld en örn med lagerkvist i ena klon, pilknippe i den andra, runtom textring, relieftext: "LEX.REGIT.ARMA.TUENTUR". Medaljongens frånsida: rödemaljerat mittparti, däri av guld en fasces med frygisk mössa, däröver två korsade sablar, spetsarna nedåt och två korslagda lagerkvistar samt halvring av 13 femuddiga stjärnor. Runtom textring, relieftext: "M.O.LOYAL.LEGION.U.S.MDCCCLXV".

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning ordenstecken kors
Kategori Ordenstecken
Material Guld, Emalj
Storlek Vikt 7 g (med band)
Antal 1
Datering 1865
Tillverkningsplats USA
Tidigare ägare Givare: Elfwing f. Lindstedt, Bernhardina E, Ägare: Elfwing, Nere Albert
Inskription Dekor: örn m lagerkvist o pilknippe, Dekor: halvring av 13 5-uddiga stjärnor, Dekor: lagerkvistar, korslagda, Dekor: sablar, korsade, Dekor: frygisk mössa, Signatur/Påskrift: LEX.REGIT.ARMA.TUENTUR, Signatur/Påskrift: M.O.LOYAL.LEGION.U.S.MDCCCLXV
Fysiska egenskaper Färg: Blå, Färg: Röd
Föremålsnummer 740_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 17:18:a