Upphov: Myrin, Ola, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Kärl

Trattbägarkeramik. Keramikskärva ihoplimmad med 267092. Del av hals och skuldra. Skuldran är dekorerad med vinkelband. Halsen är ornerad med krysskrafferade fält. Fast gods. Gemensam vikt för båda skärvorna är 62,5 g.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Kärl
  • Brämbägare
  • Hals
  • Skuldra
Kategori
  • Arkeologisk samling
  • Husgeråd och livsmedel
Material
Keramik
Storlek
  • Vikt 62.5 g
  • Bredd 57 mm
  • Höjd 44 mm
  • Tjocklek 10 mm
Antal fragment
1
Datering
3300 f.Kr. – 2800 f.Kr.
Tidsperiod
Mellanneolitikum
Föremålsnummer
267133_HST
Andra nummer
Undernummer: 235
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1966
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Rössberga gånggrift
Undersökare
Del av