Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Rutkroneorden kraschan

Åttauddig strålstjärna av silver, varannan stråle konvex, varannan konkav. Svagt välvd medaljong av silver (förgyllt?), därpå i relief mot punsad bakgrund text: "PROVI= // DENTIA// MEMOR". Däromkring välvd ring täckt med vit emalj, däri vågig, grönemaljerad ring med utåtriktade klöverblad, kantringar av guld med pärlstavsdekor. På medaljongens frånsida ringformigt firmamärke i relief: "G.A.SCHARFFENBERG DRESDEN",därinnanför: "GOLDARBEITER F.D.K.S.ORDENSCANZ:", i mitten Sachsens vapen. Vertikalt placerad säkerhetsnål.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning ordenstecken kraschan
Kategori Kraschaner
Material Silver, Guld, Emalj
Storlek Diameter 92 mm, Vikt 72 g
Teknik Förgyllning
Antal 1
Tillverkningsplats Tyskland, Dresden
Tillverkare Scharffenberg, G A (Tillverkare), Hovmarskalksämbetet (Förmedlare)
Tidigare ägare Ägare: Gustaf V av Sverige, Givare: Gustaf V:s arvingar
Inskription Signatur/Påskrift: PROVI= // DENTIA// MEMO, Signatur/Påskrift: G.A.SCHARFFENBERG DRESDEN GOLDARBEITER F.D.K.S.ORDENSCANZ
Fysiska egenskaper Färg: Vit, Färg: Grön
Föremålsnummer 1436_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 51:454:b