Upphov: Bonnevier, Helena, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Glättsten

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Glättsten
Kategori
Hantverk och redskap
Material
Glas
Storlek
  • Diameter 85 mm
  • Höjd 26 mm
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
181491_HST
Andra nummer
Undernummer: 2232
Historisk plats
Accessionsdatum
2006-06-16
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
1874
Fyndplats
Undersökare