Foto: Bonnevier, Helena, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Wakizashisvärd, Japan, 1690-tal.

Upptill på fästet påträtt beslag (KABUTOGANE), genombrutet på ut-och insidan, av mörkanlöpt kopparmed påslagna ornament i form av blommor av guld. Fästet i sin helhet klätt med vitt rockaskinn,däröver lindning av ljust, tvinnat silkegarn, på vardera sidan ett löst ornament av mörkanlöpt ochförgylld koppar (MENUKI), inträtt i lindningen, föreställande en japansk krigare i rustning. Nedtill ettringformigt beslag (FUCHI). Kaveln fäst vid tången med ett trästift. Parerplåt (TSUBA), ovalt fyrpassformig, av mörkanlöpt koppar med påslagna blomornament avguld. På tsubans ovan-och undersida dubbla plattor, en störrre och en mindre (KO-SEPPA ochSASARA-SEPPA). Den förra av försilvrad koppar, den senare av förgylld mässing. Klinga böjd, eneggad med vinkelformig rygg. Utmed ryggsidan på båda sidor en djup hålkäl. Vidbasen påträtt ett 34 mm brett beslag av förgylld koppar. På tångens ena sida japanska skrifttecken. Monteringen är av handachityp (halv tachi). Ändbeslaget på kaveln liksom beslagen på den tillhörande baljan visar detta. Deponerat på Etnografiska museet. EM 1889.04.1487

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Svärd, Wakizashi
Kategori Svärd
Storlek Bredd 34 mm (klinga), Längd 536 mm (klinga)
Antal 1
Datering 1690 – 1699, 1690-01-01 – 1700-01-01 (1690-tal)
Tillverkningsplats Japan
Tillverkare Kosinato (Tillverkare)
Tidigare ägare Givare: Karl XV av Sverige-Norge
Inskription Dekor: krigare Japan
Föremålsnummer 11487_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 4316:a