Foto: Bonnevier, Helena, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Svärd, katana. Klingsmed Kosinato, Mino, Japan 1690-tal.

Upptill på fästet ett påträtt beslag (KABUTOGANE), genombrutet på ut- och insidan, av mörkanlöpt koppar med påslagna ornament i form av blommor av guld. Fästet i sin helhet klätt med vitt rockaskinn, däröver lindning av ljust, tvinnat silkegarn, på vardera sidan ett löst ornament av mörkanlöpt och förgylld koppar (MENUKI), inträtt i lindningen, föreställande en japansk krigare i rustning. Nedtill ringformigt beslag (FUCHI). Kaveln fäst vid tången med ett trästift. Parerplåt (TSUBA), ovalt fyrpassformig, av mörkanlöpt koppar med påslagna blomornament av guld. På tsubans ovan- och undersida dubbla plattor, en större och en mindre (KO-SEPPA och SASARA-SEPPA). Den förra av försilvrad koppar, den senare av förgylld mässing. Klinga böjd, eneggad med vinkelformig rygg. Utmed ryggsidan på båda sidor en djup hålkäl. Vid basen påträtt ett beslag av förgylld koppar. På tångens ena sida japanska skrivtecken. Montering av handashi-typ (halv tashi). Ändbeslaget på kaveln samt beslagen på den tillhörande baljan antyder detta. Deponerat på Etnografiska museet. EM 1889.04.1483

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Svärd
Kategori Svärd
Material Trä, Stål, Skinn, Silke, Mässing, Koppar, Guld
Storlek Bredd 33 mm (klinga), Längd 773 mm (klinga)
Teknik Förgyllning, försilvring, Mörkanlöpning, Påslagning
Antal 1
Datering 1690 – 1699, 1690-01-01 – 1700-01-01 (1690-tal)
Tillverkningsplats Japan
Tillverkare Kosinato (Tillverkare)
Tidigare ägare Givare: Karl XV av Sverige-Norge
Inskription Dekor: krigare Japan
Föremålsnummer 11483_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 4315:a