Upphov: Myrin, Ola, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Mynt

Museum
Ekonomiska museet - Kungliga myntkabinettet
Föremålsbenämning
Mynt
Kategori
  • Fyndmynt
  • Mynt från övriga världen
Valör
miliaresion
Material
Silver
Storlek
  • Vikt 2.19 g
  • Diameter 20.9 mm
Datering
977 (cirka) – 989 (cirka)
Tidsperiod
Vikingatid
Tillverkningsplats
Tillverkare
Föremålsnummer
3001037
Litteratur
  • Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection (vol. III, Leo III to Nicephorus III, 717-1081), 1973, Grierson IIA, 17a (Grierson, Philip)
  • Byzantine Coins Found in Sweden, 1989, Mynt nr 266 (Hammarberg, Inger, Malmer, Brita, Zachrisson, Torun)
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1869
Fyndplats
Tillhörande texter
Typ
Föremålsskylt
Titel
Mynt (miliaresion)
Källa
Till utställningen Vikingarnas värld på Historiska museet
Datum
2021-06-24
Text
Bysantinskt silvermynt präglat i Konstantinopel (nu Istanbul) för kejsarna Basileios II och Konstantin VIII (976–1025). På myntets åtsida syns kejsarnas bröstbilder med ett kors på fot emellan, förmodligen Kristi kors på Golgata i Jerusalem. Åtsidans inskrift börjar till vänster om korset och lyder i översättning: 'Segra i detta tecken (det vill säga korset), Basileios och Konstantin". På frånsidan syns fem horisontella textrader: 'Basileios (och) Konstantin Porfyrogennetos, romarnas sanna konungar'. Del av skattfynd från Bjärby, Sjonhem socken, Gotland.