Foto: Lernestål, Erik, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Bössa med flintlås, ändrat till slaglås med underhammarkonstruktion.

Bössa med flintlås, ändrat till slaglås med underhammarkonstruktion, G E Fleetwoods patent, Huskvarna, 1840-tal, beslagen från samma tid. Pipa av A A Gerhard, Stockholm, 1740-tal, avkortad stock från 1740-talet. Rund pipa av damaskerat(?) stål med baskyl. Baskylbladet graverat med palmett och bladornament. Kammare med rund översida och plana sidor, vid pipbasen guldinläggningar i form av ett blomkalksmotiv och ett dubbelt monogram med bl. a. R under friherrekrona. På siktbanan vid bakänden inlagt en guldsignatur: "GERHARD. A. STOCKHOLM". På undersidan en inskruvad, cylindrisk nippel med ett rektangulärt häfte. Längs med pipans undersida en rännformig stålskena på vilken de båda bandformiga silverrörkorna är fästade. Det ursprungliga fänghålet är igenpluggat. Riktmedel: Från 115 mm från pipbasen till mynningen en siktbana, gördelsikte och spolformigt korn av silver. Gördelsiktet, b: 36 mm är över stocken delat i tre band, upptill med en pålödd, skålad platta med spetsarna förlängda, profilerade och avfasade. Stämplat med tre kronor och en mästarstämpel, närmast lik SS nr 6419 för L G Weiss, Norrköping (1791-1829). Fästning: Pipan är fäst med krysskruv, ett engelskt pipstift av stål och det påträdda gördelsiktet. Mekanism med underhammare. Vid framstolpen på varbygeln fäst en cylinder med invändigt slagstift, omgivet av en spiralfjäder. Cylindern-slagstiftet går upp mot tändhattsnippeln på pipan. På slagstiftet finns två ståltappar, som löper i spår i cylindern. För spänning av låset fälls varbygeln framåt och trycks åter in mot kolven, varvid två klor på avtryckaren fasthåller slagstiftstapparna och slagfjädern spänns. Varbygeln låses fast vid stocken med fjäderbelastad skjutgrepe på kolvhalsen. Varbygeln är av närmast fransk typ, fäst med gångjärn på framstocken. Främre armen är avslutad med gångjärnsled, som med en böjd stålplatta är fastskruvad i stocken. Främre armen har fasade sidor och en stämplad signatur: "G. E. Fleetwood // Patent", dekor med graverade bladornament liksom på den bakre armen. Främre stolpen är rak med fasade sidor. Bred bygel med slagfjäderns cylinder på insidan, dekorerad med en graverad jägare med tre kopplade hundar, cylinderns bas med en tuppliknande örn, hållande ett blixtknippe, cylinderns mantel ornerad med bladdekor. Bakre stolpen bakåtböjd och mjukt övergående i den bakre armen, som har en böjd ovansida. På armens innersida är ett bleck fäst, som går in i en ränna i kolven och fram till ett lås. Under varbygeln sitter ett avtryckarbleck, rektangulärt rundade kortsidor, kanterna streckornerade, fäst med krysskruven och ytterligare två skruvar. Avtryckare av blånerat stål med tumgrepp och två klor, fjäderbelastad med spiralfjäder och skruv i piprännans bakre del. I kolvhalsens undersida är ett avlångt stålbleck infällt och fastskruvat, ena kortsidan böjd, rörligt fingergrepp i den andra. Hela yttersidan är ornerad med bladornament och fingergreppet finns en kotte. På beslagets insida finns en spiralfjäder av mässing, fastkruvad med den instuckna skruven i greppets bas. Halvstock av valnöt (avkortad), nätskuren kolvhals och stock. Kindstöd dekorerat med utskurna bladornament. På baskylbladet finns ett utskuret bladornament. Kolvlåda med lock med välvd ovansida, plant ändbeslag av stål. Urtagen för låsbleck och sidbleck igensatta. Bakplåt av stål, fastskruvad och ornerad på den spetsiga förlängningen över kolvryggen med bladornament, avslutad med en kote. På kolvens undersida en förgylld, oval mässingsplatta, därpå graverat: 17, därframför ett hål för en borttagen varbygel(?). Framför krysskruvhålet en mässingsförstärkning. Spetsrörka och näsband av silver. Spetsrörkan har ett spetsigt basparti och är fäst med ett stålstift i stocken. Tillbehör: Laddstock av valnöt, l: 695 mm, i främre änden en skoning av svart horn, l: 29 mm.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Slagexflintlåsbössa
Kategori Bössor
Material Valnöt, Stål, Silver, Mässing, Guld
Storlek Längd 706 mm (pipa)
Teknik Nätskärning, Damaskering, Blånering, gravering, Inläggning
Antal 1
Datering 1740 (1740-1850 cirka)
Tillverkare Gerhard, Adam Anton (Tillverkare), Fleetwood, Gustaf Erik (Tillverkare), Weis, Lorenz Georg (Tillverkare)
Tidigare ägare Ägare: Lovisin, Säljare: Sjöstedt, Carl
Inskription Dekor: hundar, Dekor: örn m blixtknippe, Dekor: vapen friherre Lowisin, Dekor: krona, friherre-, Dekor: namnchiffer, Dekor: jägare
Föremålsnummer 12772_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 07:6