Foto: Kalmö, Ulf, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

dolk-jambyiah Osmanska riket - Persien (Iran)

Fäste av snidat elfenben. Spetsovalt tvärsnitt med bredare bård med utskurna orientaliska inskrifter, se katalogkort. Upptill och nedtill och smalare mittparti med dekor i form av blommor och en fågel. På fästets ovansida lejon bitande hjort. Klinga av damaskerat stål (wootz) 50 mm bred böjd, tvåeggad med hög mittås.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Dolk
Kategori Dolkar och knivar
Material
 • Stål
 • Elfenben
Storlek
 • Vikt 325 g
 • Bredd 56 mm
 • pilhöjd 40 mm
 • Längd 257 mm (klinga)
 • Längd 377 mm
Teknik
 • Damaskering
 • Snideri
Antal 1
Datering 1800

1800-tal (?)

Tillverkningsplats
Tidigare ägare Karl XV av Sverige-Norge
Inskription
 • Dekor: lejon bitande hjort
 • Dekor: hjort biten av lejon
Föremålsnummer 7253_LRK
Andra nummer Nr 1867: 4388
Litteratur
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 9
 • Underdånig berättelse angående emottagandet för statens räkning af de utaf Hans Maj;t konung Carl XV till staten testamenterade samlingar af konstverk, vapen och andra föremål : Afgifven den 14 aug. 1873 af t.f. intendenten vid Nationalmuseum., Sander, 1873 (Sander, Nils Fredrik)
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 9
 • White arms of the Royal Armoury., Nordström, 1984, katalog: 9
 • White arms of the Royal Armoury., Nordström, 1984, katalog: 9