Föremål

S:t Olavsorden kors miniatyr

Vitemaljerat malteserkors av guld, kulor på spetsarna. Mellan korsarmarna krönta anglosaxiska O:n av guld. Välvd medaljong täckt med röd genomsynlig emalj, däri ett krönt yxbärande lejon av guld, blå kantring. Över den övre korsarmens spetsar två korslagda svärd med spetsarna uppåtriktade, blåemaljerade klingor. Därvid fäst med scharner en kunglig krona av guld, igenom äpplet draget en spiralformig bandring.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning ordenstecken kors
Kategori Ordenstecken
Material Guld, Emalj
Storlek Höjd 31 mm, Bredd 20 mm, Vikt 3 g
Antal 1
Datering 1847 – 1873 (1847-1873)
Tillverkningsplats Norge
Tillverkare Hovmarskalksämbetet (Förmedlare)
Tidigare ägare Ägare: Gustaf V av Sverige, Givare: Gustaf V:s arvingar
Inskription Signatur/Påskrift: O, krönt
Fysiska egenskaper Färg: Vit, Färg: Röd, Färg: Blå
Föremålsnummer 1496_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 51:460:d