Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Kristusorden mfl.kraschan

Flinkerad strålstjärna av silver med framåt snett avskurna strålar av olika längd om tre rader fyrkantiga pärlor. Därpå fäst elvauddig strålstjärna av guld. Välvd medaljong täckt med blå emalj, däröver är fäst ett rankverk av guld infattande tre ovala vitemaljerade plattor. På plattorna är fäst kors för de tre ordnarna, överst tempelherrekors, täckt av röd genomsynlig emalj, kantring av samma emalj (Kristusorden). Till vänster liljekors täckt med grön genomsynlig emalj, till höger Jakobskorset (liljekors med nedre armen utdragen i spets), täckt med röd genomsynlig emalj, därbakom två korsade, grönemaljerade palmkvistar med vitt språkband, rödemaljerad kantring. Runt rankverket kantring av guld och svart(?) emalj. Därutanför bredare kantring av guld med bladdekor i relief. Upptill på silverstjärnan fäst ett välvt hjärta av guld (Jesu hjärta) täckt med röd, genomsynlig emalj, tvärsöver hjärtat en törnefläta av guld och svart emalj, ifrån hjärtats mynning utgående rödemaljerade flammor och därur uppstigande guldkors med mörkblå emalj. Baksidan förgylld, vertikalt placerad säkerhetsnål med två fjädrande nålar. På medaljongens baksida firmamärke i form av rund plåt med relieftext: "FREDERICO G.DA COSTA // FABRICANTE// DE // CONDECORACOES // LISBOA // R.DE 8.JULIAO N-110-3".

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning ordenstecken kraschan
Kategori Kraschaner
Material Silver, Guld, Emalj
Storlek Höjd 87 mm, Bredd 76 mm, Vikt 82 g
Antal 1
Tillverkningsplats Portugal (Sverige)
Tillverkare Hovmarskalksämbetet (Förmedlare), Da Costa, Frederico G (Tillverkare)
Tidigare ägare Ägare: Gustaf V av Sverige, Givare: Gustaf V:s arvingar
Inskription Signatur/Påskrift: FREDERICO G.DA COSTA // FABRICANTE// DE // CONDECORACOES // LISBOA // R.DE 8.JULIAO N-110-3, signatur: FREDERICO G.DA COSTA // FABRICANTE// DE // CONDECORACOES // LISBOA // R.DE 8.JULIAO N-110-3
Fysiska egenskaper Färg: Blå, Färg: Vit, Färg: Röd, Färg: Grön
Föremålsnummer 1538_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 51:484:b