Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Sporre,

Stor sporre av stål. U-formade plana skänklar, på utsidan dekorerade med räfflor och infilade romber och hack. I ändarna rombiska plattor med två rektangulära genombrytningar för sporrläder. Hals 55 mm lång, rak, bestående av två tätt ställda 24 mm breda plattor i mitten genombrutna i ett runt hål i övre kanten med filade uddar, underkanten konturerad. Stor klinga 68 mm i diameter med aderton taggar.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Sporre
Kategori Sporrar
Storlek
  • Längd 187 mm
  • Bredd 90 mm
  • Vikt 176 g
Antal 1
Datering 1850

1850 cirka

Tidigare ägare Karl XV av Sverige-Norge
Föremålsnummer 6562_LRK
Andra nummer Nr 1867: 5352:b
Litteratur Underdånig berättelse angående emottagandet för statens räkning af de utaf Hans Maj;t konung Carl XV till staten testamenterade samlingar af konstverk, vapen och andra föremål : Afgifven den 14 aug. 1873 af t.f. intendenten vid Nationalmuseum., Sander, 1873 (Sander, Nils Fredrik)
Relaterat föremål 6561_LRK