Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

sporre

Stor sporre av stål. U-formade skänklar, plana. På utsidan dekorerade med räfflor och infilade romber och hack. I ändarna rombiska plattor med två rektangulära genombrytningar för sporrläder. Hals, 54 mm lång, rak, bestående av två tätt ställda 21 mmbreda plattor, i mitten genombrutna i ett runt hål i övre kanten med filade uddar, underkanten konturerad. Stor klinga 67 mm i diameter med arton taggar.

Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Sporre
Kategori
Sporrar
Storlek
  • Längd 188 mm
  • Bredd 93 mm
  • Vikt 159 g
Antal
1
Tidigare ägare
Föremålsnummer
6561_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 5352:a
Litteratur
Underdånig berättelse angående emottagandet för statens räkning af de utaf Hans Maj;t konung Carl XV till staten testamenterade samlingar af konstverk, vapen och andra föremål : Afgifven den 14 aug. 1873 af t.f. intendenten vid Nationalmuseum., Sander, 1873 (Sander, Nils Fredrik)
Relaterat föremål
I par med: 6562_LRK (par med nr 6562.)