Föremål

Långbladig vapenyxa

Slavisk typ

Upphov: Myrin, Ola, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Långbladig vapenyxa
  • Yxa
Kategori
Arkeologisk samling
Material
Järn
Storlek
  • Längd 26 cm (Bladet)
  • Bredd 1.5 cm (Bladet min)
  • Höjd 15 cm (Skaftet)
  • Tjocklek 0.4 cm (Skaftet min)
  • Längd 6.5 cm (Vingarna)
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
1138773_HST
Andra nummer
Fyndnummer: 95
Historisk plats
Förvärvsnummer
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2013
Fyndplats
Undersökare
Tillhörande texter
Typ
Föremålsskylt
Titel
Yxa
Källa
Till utställningen Vikingarnas värld på Historiska museet
Datum
2021-06-24
Text
Yxa av järn med långt, smalt blad och långt, vingförsett skaft. Den är intakt och inte medvetet deformerad, men hittades tillsammans med ett deformerat svärd och ett spjut, nedgrävda i en grop i anslutning till gravhögen och kammargraven Bj 750 på Birka. Yxan är av slavisk proveniens och ett par snarlika har tidigare hittats på platser i norra Polen och Tyskland. I Birka är den hittills unik. Depåfynd från Birka, Adelsö socken, Uppland.