Upphov: Toplak, Matthias, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

hänkel

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • hänkel
  • Fragment
Kategori
Husgeråd och livsmedel
Material
Järn
Storlek
Vikt 26 g
Antal
1
Antal fragment
2
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
838282_HST
Andra nummer
Undernummer: 1
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1935
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Undersökare